Pracodawcy wykorzystują coraz więcej okazji do motywowania pracowników i mają do dyspozycji coraz więcej narzędzi wspierających ich w tym procesie. Jak pokazuje przygotowany przez firmę Grafton Recruitment oraz Sodexo Benefits Rewards Services raport „Rynek świadczeń 2016 oczami pracowników”, co piąta firma, tworząc pakiet motywacyjny, stara się powiązać go z celami biznesowymi i nagradza pracowników za osiągnięcia zawodowe, a co druga wręcza nagrody z okazji różnych świąt i jubileuszy.

Oceny pracownicze czy rankingi pracowników, mimo że w wielu firmach przeprowadzane okresowo, coraz częściej nie zachęcają, a wręcz osłabiają zaangażowanie, zwłaszcza ludzi z pokolenia Y, którzy oczekują bieżącego wyznaczania celów i regularnych informacji zwrotnych. Dlatego firmy stale poszukują nowych sposobów podnoszących poziom zaangażowania pracowników. Jednym z nich są nagrody za określony wysiłek włożony w konkretne działania i za osiągnięcie określonego celu. Jeśli w danym roku najważniejsza jest sprzedaż, to premiowane jest ukierunkowanie na jej wzrost. Jeżeli priorytetem jest jakość i efektywność, to system motywacyjny wyróżnia działanie, które je podnoszą. Nagradzanie ma również zachęcić pracowników do określonych postaw np. dbałości o bezpieczeństwo pracy, zgłaszania innowacyjnych i usprawniających procesy pomysłów, polecania firmy znajomym, ograniczania absencji czy rzucania palenia. Z badania „Rynek świadczeń 2016 oczami pracowników” wynika, że tego typu gratyfikację stosuje 22,8% pracodawców.

Więcej: hrstandard.pl/2016/11/10/jak-motywowac-nagradzajac-sodexo

Źródło: hrstandard.pl, stan z dnia 15 listopada 2016 r.