Prawo.pl
Konkurencja o specjalistów posiadających umiejętności poszukiwane na rynku pracy jest bardzo duża....
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
HR
Nocna zmiana, druga praca, ważny projekt – przyczyn, dla których pracujemy w nocy, jest wiele. Jest...
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
Od 10 do 19 tys. zł netto – tyle zdaniem Polaków powinna zarabiać osoba, którą można już uznać za...
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
W IV kwartale 2017 r. co trzecia osoba powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo. W tej grupie...
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
HR
Trzy osoby skazane m.in. na kary więzienia w zawieszeniu, dwie uniewinnione - taki wyrok zapadł w...
PAP
02.05.2018
BHP
Polska jest na 7. miejscu wśród krajów UE z najniższym bezrobociem. W marcu stopa bezrobocia...
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
Trwa protest rodziców osób niepełnosprawnych, którzy, poza podwyższeniem renty socjalnej, domagają...
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
Rada Legislacyjna przy premierze oceniła jako mało realny projekt ustawy o pracowniczych planach...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.05.2018
Zaledwie co dziesiąty cudzoziemiec zatrudniony w Polsce mówi, że język polski jest niezbędny w...
Agnieszka Matłacz
02.05.2018
HR
Po wejściu w życie RODO należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Nie...
Ziółkowski Paweł
02.05.2018
1029,80 zł brutto, czyli blisko 160 zł więcej niż obecnie, wyniesie renta socjalna. Projekt...
02.05.2018
Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, w jaki sposób naliczyć podstawę...
Skalska Magdalena
02.05.2018
Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych Sejmu opowiedziała się w poniedziałek za...
Krzysztof Sobczak
01.05.2018
Związkowcy LOT odwołali zaplanowany na 1 maja strajk. Zamiast tego rano zorganizowali przed...
Agnieszka Matłacz
01.05.2018
Ubezpieczona była osobą częściowo niezdolną do pracy, gdyż z powodu schorzeń kręgosłupa nie mogła...
Aleksandra Partyk
01.05.2018
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działanie systemu ratownictwa górniczego w Polsce....
Agnieszka Matłacz
30.04.2018
BHP
Działalność nieewidencjonowana, ulga na start, nowe zasady zawieszania wykonywania działalności...
Agnieszka Matłacz
30.04.2018
Rząd, reprezentowany przez minister Rafalską i rzecznik Joannę Kopcińską, zaproponował pakiet...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
Z ogromną ulgą chciałbym wszystkich pasażerów poinformować o tym, że majówka jest bezpieczna i...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
O tym, czy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia ze...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
Najmłodsze pokolenie pracowników jest szczególnie narażone na zagrożenia związane z pracą i wymaga...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
BHP
1029,80 zł brutto, czyli blisko 160 zł więcej niż obecnie, wyniesie renta socjalna. Pierwsze...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
Maszyna nie zastąpi człowieka, ale może mu ułatwić pracę i pozwala skupić się na tym, w czym jest...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
HR
Nie można pozwolić na to, aby wprowadzano do porządku prawnego umowę, która wprost traktuje pracę...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą konstytucję biznesu. Wśród zmian znalazło...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
Długi weekend może zacząć się dla podróżujących samolotami przykrą niespodzianką. Zamiast majówki...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
W 2017 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW...
Agnieszka Matłacz
27.04.2018
BHP
Polacy odkryli, że dzięki pracy zdalnej można zamienić krótki wyjazd na dłuższy urlop – w tym roku...
Agnieszka Matłacz
26.04.2018
HR
26 kwietnia Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan w sprawie...
Agnieszka Matłacz
26.04.2018
Lepiej zrobić to porządnie, niż szybko – zwłaszcza, że Pracownicze Plany Kapitałowe mają też...
Agnieszka Matłacz
26.04.2018