Wysokość kwoty drugiego progu podatkowego nie była zmieniana od 2009 r. Cały czas wynosi on 85 526 zł. Po jego przekroczeniu dochody opodatkowane są według wyższej 32-proc. stawki PIT. Dochody nieprzekraczające tej kwoty podlegają natomiast opodatkowaniu 17-proc. podatkiem. Niższa stawka obowiązuje od października ubiegłego roku, wcześniej było to 18 proc.
 

Płace rosną, próg dochodu na tym samym poziomie

Posłowie zwrócili uwagę, że od 2009 r. wynagrodzenia wzrosły o prawie 70 proc. W 2009 r. średnia pensja wynosiła ok. 3,1 tys. zł, dziesięć lat później – w 2019 r. – było to ponad 5,2 tys. zł.

Zdaniem poseł Mirosławy Nykiel (interpelacja nr 1619), brak zmian powoduje coraz więcej niezadowolenia ze strony osób, które weszły w drugi próg, gdyż przy wzroście płac analogicznym powinno być zajęcie się wysokością progów podatkowych. - Powoduje to także szukanie sposobu na uniknięcie płacenia podwyższonego podatku. W założeniach rządu miało być wsparcie klasy średniej, a ustalone przed 10 laty wysokości drugiego progu uderzają przeważnie w nią – pisała poseł.

Zobacz również: Jak w rocznym PIT za 2019 rok rozliczyć ulgę rehabilitacyjną? >>

Na wysokość podatku wpływa nie tylko wysokość progu

Ministerstwa Finansów takie argumenty jednak nie przekonują. Resort poinformował, że aktualnie nie toczą się prace legislacyjne mające na celu waloryzację progu podatkowego. Zwrócił też uwagę, że skala podatkowa stanowi tylko jeden z czynników, który ma wpływ na wysokość obciążeń fiskalnych.

 


MF podkreśliło, że w 2019 r. próg 85 528 zł odpowiadał wynagrodzeniu w wysokości 101 146,44 zł rocznie i 8 427,87 zł miesięcznie. Natomiast w 2020 r. próg ten odpowiada wynagrodzeniu 102 594 zł rocznie i 8 459,50 zł miesięcznie. Taka wysokość zarobków stanowi 375 proc. minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę w 2019 r. (2 250 zł) oraz 177 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanej w 2019 r. (4 765 zł). Resort finansów wskazał, że z informacji dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne lata w okresie 2009–2018 wynika, że liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokości skutkującej koniecznością zastosowania 32-proc. stawki PIT nie przekracza w każdym z tych lat 5 proc. Oznacza to, że ponad 95 proc. podatników otrzymuje dochody mieszczące się w pierwszym progu podatkowym (do 85 528 zł). Jednocześnie, efektywna stawka podatku ogółem, czyli zarówno dla pierwszego i drugiego przedziału skali podatkowej, nie przekracza wartości 9 proc. (wynosi ona od 7,55 proc. do 8,88 proc.).

Zobacz procedurę w LEX: Wynagrodzenia - przekroczenie progu podatkowego >