Sytuacja prawno-pracownicza, jaka może zaistnieć w związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa, zależy od okoliczności, jakie występują u danego pracodawcy. Nie można bowiem wykluczyć specyficznych sytuacji, które trzeba będzie rozpatrywać w sposób indywidualny. Tu skoncentrujmy się jednak na tych przypadkach, z którymi może mieć do czynienia większość pracodawców i pracowników.

Odmowa dopuszczenia do pracy

W sytuacji zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika wirusa COVID-19 (np. po powrocie pracownika z podróży do kraju o dużej liczbie zarażonych), mimo że obowiązujące przepisy nie dają bezpośrednich podstaw do odsunięcia takiego pracownika od świadczenia pracy, a dokładnie - do niedopuszczenia go do świadczenia pracy, to takie działania pracodawcy mogą zostać podjęte jako podjęte w wyższym celu ochronny dobra innych pracowników oraz samego zakładu pracy. W takim przypadku pracodawca powinien wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę odmowy dopuszczenia go do pracy oraz - w miarę możliwości - określić z góry okres tego braku możliwości podjęcia świadczenia pracy przez pracownika. Za wskazany powyżej okres pracownik powinien otrzymać takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby świadczył pracę. 

Czytaj w LEX: Skutki niedopuszczenia pracownika do pracy wskutek przeciwwskazań do pracy >

Czytaj również: Koronawirus już bije po kieszeni firmy, uderzy też pracowników>>
 

Zlecenie pracownikowi świadczenia pracy z domu

Także w przypadku zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika przypadku koronawirusa, uprawnieniem pracodawcy będzie nakazanie takiemu pracownikowi świadczenia pracy bezpośrednio z domu czy innego miejsca. Co prawda obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy bezpośrednich podstaw do takiego działania, jednak pracodawca może je podjąć w celu ochronny dobra innych pracowników oraz samego zakładu pracy.

Czytaj w LEX: Telepraca - zarządzanie pracownikami >

Wtedy pracodawca powinien wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę nakazania świadczenia pracy z domu lub innego miejsca oraz - w miarę możliwości - określić z góry okres tego braku możliwości podjęcia się świadczenia pracy przez pracownika w zakładzie pracy. W tym przypadku również za ten okres pracownik powinien otrzymać takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby świadczył pracę w miejscu wskazanym w umowie o pracę. 

Czytaj w LEX: Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop? >

 


Skierowanie pracownika na badania kontrolne

Pracodawca może także skierować pracownika, u którego podejrzewa wystąpienie  wirusa COVID-19, na badania kontrolne, a obowiązkiem pracownika w takim przypadku jest poddanie się badaniom. Wtedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas wykonywania badań kontrolnych.

Czytaj w LEX: Stosowanie się do poleceń pracodawcy jako podstawowy obowiązek pracownika >

 


Brak możliwości izolacji pracownika w zakładzie pracy 

W sytuacji zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika przypadku koronawirusa, pracodawca nie może – poza wskazanymi powyżej przypadkami - podejmować w stosunku do takiego pracownika na terenie zakładu pracy działań o charakterze izolującym go czy w inny sposób uniemożliwiający świadczenie pracy. Takie działania pracodawcy mogą bowiem być traktowane jako szykanowanie pracownika, a nawet stanowić przejaw niedozwolonego mobbingu.  

Czytaj w LEX: Mobbing - skutki dla pracodawcy >

Czytaj również: W poniedziałek Sejm oceni zagrożenie koronawirusem>>

Brak możliwości jednostronnego skierowania pracownika na urlop wypoczynkowy

Co więcej, pracodawca nie może także jednostronnie skierować pracownika, u którego zidentyfikował ryzyko wystąpienia wirusa COVID-19, na urlop wypoczynkowy, chyba że to jest urlop wypoczynkowy zaległy, to jest z poprzednich lat.

Możliwe jest natomiast uzgodnienie takiego urlopu z danym pracownikiem. Pracodawca nie może przy tym wydawać poleceń pracownikowi co do sposobu wykorzystania urlopu, poza przypadkiem urlopu zaległego.

dr Marcin Wojewódka, radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Czytaj również: PIP wyjaśnia czy można wysłać pracownika służbowo w rejon koronawirusa>>