Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od początku lutego 2020 r. do ulgi zgłosiło się ponad 111 tys. przedsiębiorców. W sumie Mały ZUS Plus obejmuje już ponad 268 tys. przedsiębiorców. Czas na zgłoszenie mija dziś, czyli w poniedziałek, 2 marca.

ZUS przypomina, że uruchomiona została specjalna infolinia dotycząca Małego ZUS-u Plus (tel: 22 560 16 00). Konsultanci Zakładu odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad korzystania z ulgi. Zainteresowane osoby otrzymują też pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze kalkulatora ZUS, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Czytaj również: Mały ZUS plus to wybór między niższymi składkami a wyższą emeryturą

Dla kogo Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus wszedł w życie 1 lutego 2020 r. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys.

Sprawdź w LEX: Czy prowadzący działalność, który wykonuje swoje usługi na rzecz byłego pracodawcy może skorzystać od 1.02.2020 r. z "małego ZUS plus"? >

Od lutego w Małym ZUS-ie Plus zmienił się sposób obliczania składek. Teraz kwota składek zależy od dochodu, a nie jak wcześniej od przychodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Czytaj w LEX: Mały ZUS plus – niższe składki dla małych przedsiębiorców >

Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal musi się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego, a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli w 2020 roku między 780 zł a 3136,20 zł).

Czytaj w LEX: Zasady sporządzania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS >

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń na Małym ZUS-ie po zmianach.

Sprawdź w LEX: Pozarolnicza działalność gospodarcza a inne tytuły do ubezpieczeń >