Na zakończonym w czwartek posiedzeniu Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy budżetowej. Senatorowie zaakceptowali poprawkę Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwiększającą budżet Państwowej Inspekcji Pracy w sumie o 5 mln zł.

Pieniądze mają zostać przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwiększenie o 165 tys. zł), na wydatki bieżące jednostek budżetowych (o 2.635 tys. zł) oraz na wydatki majątkowe (o 2.200 tys. zł).

Większy budżet dla PIP ma zostać sfinansowany ze środków rezerwy ogólnej poprzez  zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o 5 mln zł.

Przypomnijmy, że o zwiększenie budżetu PIP o 12 milionów 659 tysięcy zł wystąpiła Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

- Ta komisja wniosła o to po wysłuchaniu przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy – tłumaczył w trakcie debaty nad budżetem Kazimierz Kleina, senator sprawozdawca. Jak wyjaśnił, propozycja zwiększenia budżetu PIP o ww. kwotę oznaczałaby de facto przywrócenie poziom budżetu tej instytucji do wysokości, jaka była proponowana w pierwotnym przedłożeniu ustawy budżetowej.

Wzrost nakładów na PIP wyższy niż w innych częściach budżetu

- Komisja uznała, że w przypadku Państwowej Inspekcji Pracy - mimo tego, że jej budżet został zmniejszony o 12 mln 659 tys. zł - poziom wzrostu środków pozostających w dyspozycji tego urzędu jest wyższy niż w innych częściach budżetu. Proponuje jednak, aby dokonać pewnej modyfikacji i przywrócić Państwowej Inspekcji Pracy nie 12 milionów zł, a 5 milionów zł. I taką propozycję Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przyjęła – przekonywał senator sprawozdawca. Ostatecznie więc, jak mówił, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomendowała izbie wyższej parlamentu odrzucenie poprawki komisji rodziny zmierzającej do zwiększenia budżetu PIP o 12 mln 659 tys. zł, a przyjęła poprawkę zwiększającą środki Inspekcji o 5 mln zł z przeznaczeniem m.in. na wzrost wynagrodzeń, ale także na wydatki majątkowe, które – jak powiedział senator Kleina – wydawały się członkom Komisji Budżetu i Finansów uzasadnione.

Czytaj również: PIP wyjaśnia czy można wysłać pracownika służbowo w rejon koronawirusa