Firmy, które zawierają umowy zlecenia z osobami, które są pracownikami innych podmiotów lub...
Joanna Królikowska
20.07.2017
Od jesieni ubiegłego roku ponad pół tysiąca skazanych, odbywających karę więzienia w woj. śląskim,...
20.07.2017
Microsoft nie pozostawia nowo zatrudnionych samym sobie. Firma przygotowała dla nich 90-dniowy...
Paweł Berłowski
20.07.2017
W Grecji trwa w czwartek 24-godzinny strajk pracowników hoteli i restauracji, którzy sprzeciwiają...
20.07.2017
Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w...
20.07.2017
Pracownicy Sądu Najwyższego zaapelowali do władz i związków zawodowych o ochronę ich praw...
20.07.2017
PIP proponuje, aby zgłoszenie pracownika i zleceniobiorcy do ZUS, a także potwierdzenie zawarcia...
20.07.2017
Plaże słonecznej Hiszpanii oraz Paryż. Te miejsca Grupa Kapitałowa Specjał z branży FMCG uznała...
20.07.2017
Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia...
20.07.2017
Słońce i ładna pogoda powodują, że zamiast myśleć o pracy, często skupiamy się na wypoczynku....
20.07.2017
Ubezpieczenia społeczne
Poselski projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest kolejnym aktem prawnym, kluczowym dla...
20.07.2017
– Nominalnie płace rosną wyraźnie powyżej oczekiwań, w najszybszym tempie od 65 miesięcy....
20.07.2017
W trakcie letnich upałów na pracodawcach ciążą dodatkowe obowiązki. Zgodnie z prawem pracy, gdy...
20.07.2017
Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 7,2 proc. Firmom coraz trudniej jest znaleźć ręce do pracy, a...
Skibińska Małgorzata
20.07.2017
W trakcie letnich upałów pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić swoim pracownikom dostęp do...
Redakcja Wolters Kluwer
20.07.2017
BHP
GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 6 proc. rok...
Prawo.pl
20.07.2017
Rozwijający się rynek usług przyspiesza wzrost branży logistycznej. Oznacza to, że coraz większe...
20.07.2017
HR
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w czerwcu o 4,3 proc. i po raz...
20.07.2017
Do 1 listopada 2019 roku przynajmniej 40 proc. zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w...
19.07.2017
Rekrutacja do programu "Mogę wszystko – projekt godzenia ról społecznych z zawodowymi" rozpoczęła...
19.07.2017
Dodatkowe 100 mln zł uzyska ZUS na podwyżki dla pracowników – dowiedziała się nieoficjalnie PAP w...
19.07.2017
Polskie firmy coraz częściej stawiają na otwarte przestrzenie. Często jednak zdarza się, że open...
19.07.2017
Przez pracę w godzinach nadliczbowych rozumie się pracę wykraczającą poza obowiązujące pracownika...
Joanna Stępniak
19.07.2017
Będzie nasze wspólne stanowisko, jeśli chodzi o delegowanie pracowników; mandat do negocjacji V4 w...
19.07.2017
To są jednoznacznie optymistyczne dane - ocenił w komentarzu dla PAP Marian Szołucha z Akademii...
19.07.2017
W najbliższych dwóch latach należy się spodziewać jeszcze większych wynagrodzeń - uważają eksperci...
19.07.2017
Przepis 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych...
Edward Kołodziejczyk
19.07.2017
BHP
Więcej Ukraińców, ale także Białorusinów i Hindusów stara się o zezwolenia na pobyt. Powód: praca –...
18.07.2017
Podaż wolnej siły roboczej po wakacjach będzie malała - uważają analitycy komentujący dane GUS o...
18.07.2017