Prawo.pl
Zapraszamy na konferencję Lato HR - wakacyjne spotkanie branży HR. To już 10 edycja konferencji dla ekspertów tej właśnie branży oraz kadry zarządzającej, która zajmuje się tematyką HR.
Agnieszka Matłacz
09.06.2019
HR

Urlop ojcowski coraz bardziej popularny, rodzicielski ojców mniej

Prawo rodzinne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2018 roku z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystało w Polsce 196 tysięcy tatusiów, podczas gdy w 2017 roku było ich nieco ponad 174 tysiące, a w 2016 roku niespełna 147 tysięcy. Jednak wciąż niewielu ojców decyduje się na wykorzystywanie znacznie dłuższego urlopu rodzicielskiego.
Krzysztof Sobczak
09.06.2019
Prawo rodzinne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Dialog i partnerstwo to przyszłość zarządzania, sposób na utrzymanie talentów i zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Pracownicy powiedzą czego potrzebują, jeśli tylko dostaną taką możliwość. A ich głos coraz częściej zadziwia szefów, gdy np. okazuje się, że młodzi wolą dostać voucher na fryzjera, niż wpłatę pracodawcy na PPK.
Agnieszka Matłacz
08.06.2019
HR

Ustawa podpisana - nie będzie limitu wpłat do PPK

Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa rozszerza też katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Spółka dążyła do redukcji kosztów, więc zawarła umowy o przejęcie jej pracowników przez inne podmioty. Mimo tych porozumień w dalszym ciągu praca była świadczona na rzecz pierwotnego pracodawcy. Spółka nie uniknęła więc opłacania obowiązkowych składek za swoich pracowników - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale wskazało, że dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Szkoła i uczeń BHP
Podnoszenie wieku emerytalnego Polakom to nie jest dobra droga, stąd wycofaliśmy się ze złych decyzji, które podjęli nasi poprzednicy i nie zamierzamy nic w tej sprawie zmieniać - tak wicepremier Jacek Sasin skomentował rekomendacje Komisja Europejskiej, która zaleca Polsce podwyższanie wieku emerytalnego.
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Emerytury i renty
Kolejne zmiany w przepisach prawa oświatowego nakładają na szkoły duży rygor wykonywalności, obowiązku, kontroli, narzucanych rozwiązań. Tymczasem możliwość przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu to przede wszystkim środowisko, gdzie mamy autonomię, kreatywność, dobrą komunikację, motywację i wsparcie - uważa Jarosław Kordziński
Monika Sewastianowicz
06.06.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Chodzi o rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. W ocenie Komisji Europejskiej ma to kluczowe znaczenie dla polskiego rynku pracy, jak również dla wzrostu PKB. Podobnie jak zapobieganie ubóstwu wśród emerytów. Rekomendacje dla poszczególnych krajów zostały właśnie upublicznione, zawierają m.in. wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy.
Patrycja Rojek-Socha
05.06.2019
Emerytury i renty

Rynek pracy odczuje skutki twardego brexitu

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Polscy przedsiębiorcy, ale także pracownicy niektórych branż gospodarki powinni dzisiaj już zupełnie na poważnie brać pod uwagę scenariusz brexitu bez umowy - twierdzi wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. Według ekspertów po bezumownym wyjściu Wlk. Brytanii z UE pracę może stracić ok. 20 tys. Polaków.
Krzysztof Sobczak
05.06.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu prawa do emerytury policyjnej - to cel projektu nowelizacji ustawy, który został właśnie opublikowany przez MSWiA. Proponowana zmiana to rezultat ubiegłorocznego porozumienia resortu ze związkami zawodowymi.
Krzysztof Sobczak
05.06.2019
Policja Prawo pracy
Udział w reklamie, filmie, roznoszenie ulotek, prace sezonowe czy prace w rolnictwie - coraz więcej dzieci pracuje, także po to, by pomóc rodzicom. Brakuje jednak regulacji, które określałyby jakie prace mogą wykonywać najmłodsi, zasady łączenia ich z obowiązkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecięcych pracowników.
Patrycja Rojek-Socha
05.06.2019
Prawo pracy
ZUS nie miał racji twierdząc, że stan konta decyduje o obowiązku opłacenia składek - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i uchylił dwa wyroki w sprawie pracowników zatrudnionych w Niemczech. Organ miał obowiązek ustalić, czy składki były należycie płacone, a tego nie uczynił - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.06.2019
Ubezpieczenia społeczne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Policji, która wprowadza całkowite zniesienie terminowego ograniczenia prawa funkcjonariusza do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, w przypadku gdy zakończyło się orzeczeniem o wydaleniu ze służby. W razie jego śmierci - takie prawo będą mieli jego najbliżsi.
Patrycja Rojek-Socha
04.06.2019
Policja Prawo pracy
Od 1 czerwca 2019 r. do grona partnerów kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dołączyła Agnieszka Fedor, adwokat z wieloletnim doświadczeniem, która która pokieruje praktyką prawa pracy w biurze warszawskim tej kancelarii.
Krzysztof Sobczak
04.06.2019
Prawnicy Prawo pracy
Bożena Borys-Szopa została we wtorek powołana na stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Objęła urząd po Elżbiecie Rafalskiej, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Jest posłem na Sejm, w latach 2006 - 2008 kierowała Państwową Inspekcją Pracy.
Krzysztof Sobczak
04.06.2019
Prawo pracy BHP
Jeśli prokuratura postawiła policjantowi zarzuty karne i skierowała sprawę do sądu, to zasada domniemania niewinności nie ma w tym przypadku znaczenia. Interes społeczny pozwala stosować karę dyscyplinarną w postaci zwolnienia funkcjonariusza ze służby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2019
Decyzja o tym, czy pieniądze trafią do ZUS czy IKE jest nieodwracalna i nie da się jej zmienić aż do ukończenia wieku emerytalnego - przewiduje projekt ustawy, który zakłada likwidację OFE. Polacy będą musieli zdecydować do 1 stycznia, gdzie ulokować swoje środki.
Paweł Żebrowski
03.06.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne
Na rynek pracy wkracza zupełnie nowa generacja - pokolenie Alfa, czyli ludzie urodzeni w XXI wieku. Dziś mają 18-19 lat i właśnie decydują o swojej przyszłości zawodowej, a niektórzy już podjęli pierwszą pracę. Jacy są, czego oczekują, jakimi będą pracownikami i czego mogą spodziewać się ich przyszli szefowie?
Agnieszka Matłacz
01.06.2019
HR

Wiele wyzwań przed nowym ministrem pracy

Pomoc społeczna Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Wśród głównych kandydatów do objęcia sterów w resorcie po odejściu Elżbiety Rafalskiej wymienia się m.in. wiceministra MRPiPS Stanisława Szweda oraz szefową ZUS prof. Gertrudę Uścińską. Wyzwania, jakie przed nimi staną to m.in. sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy, niedobór pracowników, wzrost wynagrodzeń w tym płacy minimalnej.
Paweł Żebrowski
31.05.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Pracodawcy, którzy w 2019 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni do końca maja przekazać co najmniej 75 proc. równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok. Wpłaty należy dokonać na wyodrębniony rachunek funduszu.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2019
Prawo pracy
Potrzebne są zmiany w przyznawaniu zasiłków dla bezrobotnych - świadczenie powinno częściowo uwzględniać wysokość utraconego wynagrodzenia i nie demotywować do poszukiwania legalnej pracy - wskazuje OPZZ. Podwyżki zasiłku nie wykluczają także organizacje pracodawców.
Paweł Żebrowski
31.05.2019
Rynek Prawo pracy
Po ogłoszeniu wyroku TSUE prawdopodobnie czekają nas kolejne zmiany kodeksu pracy i aktów wykonawczych, które wprost zobowiążą pracodawców do stosowania narzędzi technicznych pozwalających na prowadzenie oraz weryfikowanie ewidencji czasu pracy - uważa Marta Rachubka z kancelarii Patpol Legal.
Paweł Żebrowski
31.05.2019
Rynek Prawo pracy
W 2030 r. nawet 650 tysięcy Polek i Polaków nie będzie miało prawa do minimalnej emerytury. Część z nich nie wypracowała sobie stażu pracy, ponieważ pracowała na umowach cywilnoprawnych. Teraz takie osoby mogą domagać się opłacenia zaległych składek na ZUS przez pracodawców lub państwo.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Najważniejszą barierą dla polskich firm są koszty pracy – aż 68 proc. ankietowanych w naszym kraju przedsiębiorstw twierdzi, że jest to silna lub bardzo silna przeszkoda w rozwoju. Tylko w Korei Południowej jest to większy problem niż w Polsce - wynika z raportu Grant Thornton nt. badania "Bariery w biznesie".
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Rynek Prawo pracy HR
Zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w wysokości 2450 zł zdecydowanie wykracza poza szacowane prognozy gospodarcze, idzie za daleko - oceniają pracodawcy. Złudzeń, co do porozumienia ws. płacy minimalnej nie ma też NSZZ "Solidarność".
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Rynek Prawo pracy

Urzędy będą zasypane wnioskami o "500 plus"

Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
Po zmianach w programie liczba wniosków o świadczenie "500 plus" wzrośnie nawet o ok. 80 proc. - szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Największy problem mogą mieć urzędy wojewódzkie, które zajmują się m.in. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
Przedłuża się pat w sprawie podwyżek dla pracowników sądów i prokuratur. Protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości trwa, związkowcy są niezadowoleni z propozycji resortu. Nie zgadzają się, by obiecywany system mnożnikowy powiązany był z płacą minimalną. Być może trzeba zaostrzyć akcje - mówią
Patrycja Rojek-Socha
30.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym jest bardzo potrzebna należy jednak pamiętać, że adresowana jest do wąskiego grona osób, głównie z niepełnosprawnością intelektualną - wskazuje w komentarzu do Prawo.pl ekspertka ds. rynku pracy Fundacji Aktywizacja Agata Gawska.
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Pomoc społeczna Prawo pracy
Benefity są miłe i dobrze je mieć w pracy, ale nie zagwarantują one, że dany pracownik z tego powodu zostanie w firmie - wskazują eksperci HR. Ich zdaniem wyzwaniem w dużych firmach jest m.in. integracja pracowników, którzy coraz częściej pracują w domu.
Paweł Żebrowski
29.05.2019
Prawo pracy HR