Prawo.pl
Jest wysoce prawdopodobne, że jeszcze w tej kadencji Sejmu wrócimy do nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, która ma doprecyzować m.in. jakie placówki mogą być wyłączone spod zakazu - stwierdził w rozmowie z Prawo.pl poseł PiS Janusz Śniadek, który jest sprawozdawcą projektu. Propozycja nowelizacji utknęła w Sejmie pod koniec ubiegłego roku.
Paweł Żebrowski
23.05.2019
Rynek i konsument Prawo pracy

ZUS: Mniej odszkodowań za wypadki przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Z danych ZUS wynika, że coraz bardziej przestrzegamy przepisów BHP, a co za tym idzie pracujemy bezpieczniej. Z roku na rok maleje liczba odszkodowań wypłacanych przez ZUS z powodu wypadków przy pracy. W minionym roku ubezpieczeni dostali z tego tytułu 323 mln zł w 2017 było to 318 mln.
Paweł Żebrowski
23.05.2019
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził właśnie, że 50 proc. koszty autorskie można stosować tylko do określonych kategorii dzieł. Standardowe koszty przy umowach o dzieło wynoszą 20 proc. W niektórych przypadkach nie można jednak ich zastosować. Wtedy kosztów nie rozlicza się wcale. Podatek w rezultacie płacony jest od przychodu.
Krzysztof Koślicki
23.05.2019
PIT Prawo pracy
PFRON uruchomił program pomocy dla osób niepełnosprawnych, które ucierpiały w wyniku wichury w woj. Lubelskim. Dzięki pomocy możliwe będzie m.in. zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego zniszczonego na skutek działania żywiołu.
Paweł Żebrowski
22.05.2019
Pomoc społeczna
Podwyższenie płacy minimalnej do 2500 zł brutto spowodowałoby wzrost wpływów do sektora finansów publicznych o 2,2 mld zł w skali roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich proponuje, by 1,6 mld zł z tej kwoty przeznaczyć na obniżenie klina podatkowego i podwyższenie kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodu do ponad 333 zł miesięcznie.
Paweł Żebrowski
22.05.2019
Finanse publiczne Rynek Prawo pracy
W niedzielę 26 maja kończy się I etap konkursu o tytuł Mistrza Kadry BHP. To już V edycja Mistrzostw Kadry BHP.
Agnieszka Matłacz
22.05.2019
BHP
Ponad 609 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych w marcu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tradycyjnie najliczniejszą grupą w tym zestawieniu stanowili obywatele Ukrainy. W porównaniu do stycznia 2018 r. liczba Ukraińców zgłoszonych do ubezpieczenia zwiększyła się o blisko 150 tys.
Paweł Żebrowski
22.05.2019
Rynek Prawo pracy
Roczny koszt "500 plus" dla osób niepełnosprawnych to około 3 mld zł. Wsparcie będzie finansowane m.in. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz podatku handlowego - poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
Spory o reparacje wojenne mogą doprowadzić do wzrostu niechęci wobec pracowników z Polski w RFN - ostrzega niemiecki "Die Welt". - Niemcy mają pełną świadomość swojej odpowiedzialności i szukają przeróżnych argumentów, aby ośmieszyć i zdyskredytować roszczenia - komentuje w rozmowie z Prawo.pl poseł Arkadiusz Mularczyk
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Rynek
Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie - to główny cel nowego projektu PFRON pt. "Aktywni Plus". Do inicjatywy włączyła się Grupa Enea.
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Pomoc społeczna Rynek Prawo pracy
Trwają pracę nad ustawą, która ma zagwarantować osobom całkowicie niezdolnym do pracy wsparcie w wysokości 500 zł - poinformował pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Zaznaczył, że rząd chce, aby ustawa była przyjęta jeszcze w tej kadencji parlamentu.
Paweł Żebrowski
21.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
Powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego - takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którą w poniedziałek podpisał prezydent Andrzej Duda. Przepisy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.05.2019
Prawo pracy
W 2018 r. wydano 328,8 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców w Polsce, czyli blisko 40 proc. więcej niż w 2017 r. i prawie 5-krotnie więcej niż w 2015 r. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Zezwolenia takie najczęściej wydawane są obywatelom Ukrainy, ale na drugim miejscu są Nepalczycy.
Krzysztof Sobczak
20.05.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Jedynie 34 proc. pracowników firm, które zatrudniają powyżej 250 osób potwierdza, że w ich firmach prowadzone są przygotowania do stworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Natomiast połowa badanych nie wie, czy w ich organizacji są prowadzone takie prace - wynika z badania Nationale-Nederlanden „PPK oczami Polaków”.
Paweł Żebrowski
20.05.2019
Emerytury i renty Rynek PPK
Obliczenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy i zasiłku wypłacanego w związku z urlopem na przekwalifikowanie pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim w niepełnym wymiarze powinno zostać dokonane na podstawie wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Paweł Żebrowski
20.05.2019
Prawo pracy
Trybunał Konstytucyjny uznał, że zasadę równości wobec prawa narusza przepis, który różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od tego, w jakim wieku powstała niepełnosprawność. Od ogłoszenia wyroku TK przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych utracił moc w zakwestionowanej części. Nie można więc go stosować „w całości” – orzekł WSA w Kielcach.
Aleksandra Partyk
20.05.2019
Opieka zdrowotna
Kompleksowa rekodyfikacja prawa pracy wydaje się w naszych warunkach nierealnym przedsięwzięciem - uważa profesor Mirosław Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zdaniem takie prace musiałyby trwać kilka lat i obejmować kilka ekip rządzących. - Wydaje mi się, że należy się przygotować na modyfikację prawa pracy, ale raczej o charakterze fragmentarycznym - dodał profesor.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Rynek Prawo pracy
Zmiana przepisów jest efektem petycji, którą wniesiono do Senatu w 2017 roku. Celem przepisów jest stworzenie podstaw do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy. Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy w tej sprawie.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Policja Prawo pracy

ZUS: Wydolność FUS to ponad 80 proc.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wpływ składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I kwartale 2019 r. osiągnął nienotowany dotychczas poziom 49,9 mld zł i był większy od wpływu składek w porównywalnym okresie roku ubiegłego o 8,7 proc. - poinformował ZUS. Tego typu sytuacja nie zdarzyła się od czasu reformy emerytalnej 1999 r.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych np. w ramach samozatrudnienia, czy też w ramach outsourcingu, są często traktowane w sposób odbiegający od standardów przewidzianych w przepisach prawa pracy, w tym bhp - uważa specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz.
Maciej Ambroziewicz
17.05.2019
Prawo pracy BHP
Zgodnie z prawem minimalna pensja musi wzrosnąć w 2020 r. co najmniej do 2345 zł. Tymczasem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała Prawo.pl, że propozycja jej resortu będzie wyższa od tej, którą gwarantuje ustawa. - Naszym dążeniem jest to, aby nie pogarszać relacji minimalnego wynagrodzenia do średniego, które obecnie jest na poziomie ok. 47 proc. - podkreśliła.
Paweł Żebrowski
17.05.2019
Rynek Prawo pracy
Jak motywować pracowników? Jak ich sprawiedliwie wynagradzać? To pytania, które w czasach, gdy pozyskanie i utrzymanie pracowników jest trudne jak nigdy dotąd, zadaje sobie każdy menedżer HR. Konkretnych odpowiedzi oczekują zaś od nich pracodawcy.
Agnieszka Matłacz
17.05.2019
HR
Pracownik będzie miał nie 7, a 14 dni na wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Zmienią się też przepisy związane z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich czy mobbingiem.
Agnieszka Matłacz Paweł Żebrowski
16.05.2019
Prawo pracy

Wpłaty na PPK bez limitu 30-krotności - Sejm przyjął zmiany

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe nie będą ograniczone limitem trzydziestokrotności, co ma ułatwić pracodawcom ich naliczanie - to najważniejsza ze zmian w ustawie o PPK, które Sejm przyjął w czwartek.
Agnieszka Matłacz
16.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy
Prawo do świadczenia "500 plus" będą miały wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego - zakłada to ustawą, którą podpisał prezydent. Po zmianach w 2019 r. na program trzeba będzie przeznaczyć ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci.
Paweł Żebrowski
16.05.2019
Pomoc społeczna Rynek

Sejmowa komisja chce poprawek do ustawy o PPK

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła kilka poprawek do rządowego projektu noweli ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Posłowie chcą m.in. ujednolicenia terminu dokonywania przez pracodawcę wpłaty z wynagrodzenia. W tej sytuacji wszyscy pracodawcy będą dokonywali wpłaty z wynagrodzeń do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane.
Paweł Żebrowski
16.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Coraz więcej osób migruje za pracą, dlatego potrzebne jest stworzenie systemu, który pozwalałby na szybszą koordynację kontroli m.in. zwolnień lekarskich - stwierdziła w rozmowie z Prawo.pl szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zaznaczyła, że do Zakładu zgłasza się coraz więcej europejskich odpowiedników ZUS z prośbą o kontrolę ubezpieczonych.
Paweł Żebrowski
16.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Z powodu niejasnych przepisów firmy często nie zapewniają w wystarczającym stopniu bezpiecznych warunków pracy osobom pracujących m.in. w ramach outsourcingu, czy samozatrudnionym. Wielu pracodawców uważa, że nie ma żadnych obowiązków wobec nich. W efekcie pracownicy agencji outsourcingowej nie mają pełnej odzieży roboczej, nie odbywają badań lekarskich, szkoleń BHP
Paweł Żebrowski
16.05.2019
Rynek Prawo pracy BHP
Koszty związane z wdrożeniem PPK dla sfery budżetowej to 10 mln dla sfery budżetowej i 60 mln dla całego sektora finansów publicznych od 2020 r. - podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Paweł Żebrowski
15.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Emerytowany funkcjonariusz, któremu obniżono świadczenie z związku z uchwaleniem tzw. ustawy „dezubekizacyjnej” z 2016 r. ma otrzymywać rentę w wysokości sprzed obniżenia. Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił w środę jego odwołanie. Stwierdził, że w tym przypadku ustawa nie powinna mieć zastosowania.
Krzysztof Sobczak
15.05.2019
Emerytury i renty Policja