Prawo.pl
Oskar Sobolewski, prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego, wystąpił do Polskiego Funduszu Rozwoju o udostępnienie analiz, na podstawie których szacowany był poziom partycypacji w PPK. Na początku grudnia było na poziomie 35 proc. uprawnionych.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Małe i średnie firmy PPK
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu uległ likwidacji. Termin zakończenia jego działalności wyznaczono na 27 października 2019 r. W związku z jego likwidacją konieczna jest zmiana przepisów dotycząca wpisywania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
09.12.2019
Prawo pracy BHP Finansowanie zdrowia
Nie byłoby gorszego sposobu na budowanie zaufania do PPK, gdyby przepisy zakazujące zniechęcania do PPK traktować jako bat na krytykę tej propozycji albo jako karę dla pracodawców, którzy pracowniczym planom kapitałowym nie nadają znaczenia, jakiego oczekiwaliby organizatorzy tego systemu - pisze Adrian Prusik, radca prawny, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Adrian Prusik
09.12.2019
PPK
Kobiety z rocznika 53, pobierające emeryturę po wcześniejszej, które złożyły wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia, choć od wydania decyzji przyznającej im emeryturę minęło pięć lat, prawdopodobnie będą musiały złożyć wniosek ponownie – ustaliło Prawo.pl. Tak twierdzą eksperci, a oficjalnego stanowiska jeszcze nie ma.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2019
Domowe finanse Emerytury i renty

PPK mniej popularne niż zakładano

Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podał na Twitterze, że 4 grudnia 2019 r. w PPK jest już milion uczestników. Z udostępnionej informacji wynika, że w PPK uczestniczy niespełna 35 proc. uczestników I kohorty pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób. To wynik niższy o ponad połowę od rządowej prognozy – twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2019
Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Jest początek grudnia a Ministerstwo Finansów nie przygotowało jeszcze wzorów nowych formularzy PIT-11. Pracodawcy jako płatnicy PIT obawiają się, że nie zdążą przygotować swoich systemów do wystawiania rocznych PIT. Tłumaczą, że wprowadzanie zwolnienia z PIT dla młodych i niższej stawki podatku w trakcie roku podatkowego było błędem.
Krzysztof Koślicki
06.12.2019
PIT

Emerytury stażowe furtką do obniżenia wieku emerytalnego

Prawnicy Emerytury i renty Małe i średnie firmy
Umożliwienie przejścia na emeryturę po 40 latach pracy będzie oznaczało obniżenie wieku emerytalnego. Dla mężczyzn, którzy rozpoczęli pracę w wieku np. 18 lat, po ukończeniu zawodówki - nawet o siedem lat. Jak nieoficjalnie ustaliło Prawo.pl, wprowadzenie emerytury stażowej mogłoby kosztować kilka miliardów złotych rocznie.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2019
Prawnicy Emerytury i renty Małe i średnie firmy
Profesorowie, parlamentarzyści, eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych weszli w skład Rady Rodziny, którą w czwartek powołała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym dla szefowej tego resortu.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Prawo rodzinne
Obecnie funkcjonuje już 6,3 tys. instytucji oferujących około 171,7 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 22,7 proc. dzieci w wieku 1-2 lata objętych jest opieką instytucjonalną, z nianiami włącznie – twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zastrzega, że te liczby mogą być wyższe, bo to dane na 18 października br.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Domowe finanse
Pierwszy milion uczestników PPK! Miło mi poinformować, że dzisiaj liczba pracowników oszczędzających w @MojePPK zgłoszonych przez pracodawców 250+ do PFR przekroczyła milion. Ta liczba codziennie rośnie, a partycypację na I etapie poznamy do połowy XII - napisał w środę wieczorem na Twitterze Paweł Borys, Prezes PFR.
Agnieszka Matłacz
05.12.2019
PPK
Co najmniej do 1 czerwca 2020 r. członkowie Otwartych Funduszy Emerytalnych będą mieli czas na zastanowienie, co zrobić ze swoimi oszczędnościami zgromadzonymi w OFE: czy przekazać je do ZUS, czy na Indywidualne Konta Emerytalne. Tego dnia mają dopiero wejść w życie przepisy dotyczące przekształcenia OFE w IKE. Na razie jednak nie wiadomo, w jakim terminie osoby chcące uniknąć 15-procentowej opłaty przekształceniowej, będą musiały złożyć deklaracje o przeniesieniu pieniędzy do ZUS. Obecnie trwają uzgodnienia w łonie rządu.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Emerytury i renty
Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do tzw. Małego ZUS plus i wydłużenie okresu, w którym możliwe będzie płacenie obniżonych składek co najmniej do pięciu lat - to propozycje, które mogą pojawić się w Sejmie, choć rząd wcześniej je odrzucił. Część zainteresowanych środowisk ma jednak obawy, że ta zmiana może zaburzyć konkurencję wśród małych firm.
Grażyna J. Leśniak
05.12.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Droga do turkusu to zdecydowanie proces. Nie da się wprowadzić takiej zmiany z dnia na dzień. Do wdrożenia turkusowego modelu zarządzania potrzeba odpowiednich kompetencji, ludzi i pewnej wspólnej ewolucji - dorastania do nowego sposobu komunikacji i prowadzenia biznesu - mówi Paweł Kaczmarczyk
Agnieszka Matłacz
05.12.2019
HR
Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiada wprowadzenie rozwiązania motywującego, które ma umożliwić przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Pierwszy dodatek miałby być przewidzianym po 25 latach służby, drugi po 28,5.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Policja Prawo pracy
W 2020 roku pracownicy blisko połowy firm mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzenia. To efekt zwiększenia płacy minimalnej, która oprócz podwyżek może spowodować także wzrost cen produktów i usług oraz redukcję części etatów. Sygnały o spowolnieniu już wpływają na nastroje przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Wzrost oczekiwań finansowych kandydatów do pracy oraz brak pracowników z wymaganymi kwalifikacjami czy – w ogóle – brak chętnych do pracy, to główne problemy z pozyskaniem pracowników - alarmuje BCC. Przedsiębiorcy obawiają się, że prognozowane spowolnienie gospodarcze może tę sytuację tylko pogłębić.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2019
Prawo pracy Małe i średnie firmy
W 2018 roku przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy na jedną osobę wyniosła 1 496,67 zł i była niższa w stosunku do roku poprzedniego o 13,67 zł. Sukcesywnie maleje też przeciętna miesięczna liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, ale chorujemy więcej i wzrasta liczba zwolnień, szczególnie krótkotrwałych.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
HR-owcy wskazują zawody, w których będzie coraz trudniej zmienić pracę. Mimo rynku pracownika, już teraz niektórzy pracownicy mają z tym problem. Z trudnościami muszą zmierzyć się m.in. absolwenci najbardziej obleganych kierunków studiów. Proces automatyzacji i robotyzacji nie będzie sprzyjał również telemarketerom, kasjerom, kierowcom, księgowym oraz osobom z wąskimi specjalizacjami.
Agnieszka Matłacz
03.12.2019
HR

Raport: Ten rząd powinien zaproponować podwyższenie wieku emerytalnego

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Już w 2025 r. powinno dojść do wydłużenia wieku emerytalnego dla mężczyzn do 67 lat, a w przypadku kobiet konieczne jest dojście do 67 lat w 2040 r. ‒ twierdzą autorzy „Społecznego Przeglądu Emerytalnego 2019”. Ich zdaniem, rozpoczęcie zrównania wieku emerytalnego obu płci to pierwszy konieczny krok, by zatrzymać trend zmierzający do katastrofy tego systemu.
Grażyna J. Leśniak
03.12.2019
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Zdaniem Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, stanowisko państw członkowskich w sprawie unijnego pakietu mobilności zmienia się. Możliwe jest odejście od rozwiązań szkodliwych z punktu widzenia polskich firm. Do grupy krajów uznających zapisy za szkodliwe dołączyła Portugalia.
Jolanta Ojczyk
02.12.2019
Prawo gospodarcze Prawo europejskie
Według założeń rządu wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2020 roku ma być na poziomie 106,0 proc. Eksperci podkreślają jednak, że to nie rekompensuje wieloletniego mrożenia wzrostu płac i może oznaczać kolejny odpływ urzędników do sektora prywatnego. Konsekwencje tego zjawiska odczują wszyscy - spadnie bowiem jakość usług.
Paweł Żebrowski
02.12.2019
Finanse samorządów Administracja publiczna Prawo pracy
Gdy manager chce odnosić sukcesy w życiu czy w biznesie, myśli najczęściej o tym, aby czegoś nowego się nauczyć, rozwinąć swoje dotychczasowe kompetencje czy wzmocnić swoje mocne strony. I czasami ma jakieś efekty, ale nie zawsze tak duże, jakich oczekiwał na początku. Może zdarzyć się też tak, że miło podjętych działań, efektów nie ma wcale.
Beata Stefańska
01.12.2019
HR
Prognoza długoterminowa wykazuje, że wypłata emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest zagrożona. Saldo funduszu emerytalnego będzie się poprawiać po 2025 roku - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.
Paweł Żebrowski
30.11.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Z PPK trzeba się będzie zmierzyć we wszystkich normalnych sytuacjach związanych z zatrudnieniem - przy zatrudnianiu pracowników, rozstawaniu się z nimi, a także przy znanej z kodeksu pracy instytucji tzw. przejścia zakładu pracy, czyli popularnego dosyć art. 23(1) kodeksu pracy. Warto już teraz wiedzieć, jakie konsekwencje dla uczestnictwa w PPK niesie takie zdarzenie
Marcin Wojewódka
30.11.2019
Prawo pracy PPK
Przyczyną niskiej atrakcyjności polskiej giełdy jest niski poziom wiarygodności notowanych na niej spółek. To efekt nie budzącej zaufania dominacji jednego lub kilku powiązanych akcjonariuszy, ale także braku transparentności w informowaniu o wynagrodzeniach zarządów i rad nadzorczych. Tu daleko nam do krajów, w których giełda odgrywa kluczową rolę – pisze Zbigniew Dudziński z Korn Ferry.
Prawo.pl
30.11.2019
HR Spółki Compliance
Słusznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych odliczył od emerytury powszechnej sumę kwot emerytur dotychczas pobranych jako emerytura pomostowa dla nauczycielki urodzonej w 1952 roku - taki jest sens uchwały podjętej 28 listopada br.przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2019
Kadry w oświacie Emerytury i renty
Zgodnie z prognozą ZUS stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości świadczenia do przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia w tym czasie, wyniesie zaledwie 23 procent. Oznacza to, że wielu pracowników z chwilą przejścia na emeryturę będzie musiało pogodzić się z radykalną obniżką dochodu. Eksperci podkreślają, że trzeba będzie oszczędzać i odkładać na emeryturę nie tylko w ZUS.
Paweł Żebrowski
29.11.2019
Ubezpieczenia społeczne
Na koniec 2018 roku w Polsce pracowały 13 632 roboty przemysłowe, z czego 39 proc. funkcjonowało w branży motoryzacyjnej – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski”.
Paweł Żebrowski
29.11.2019
Prawo pracy

SA: Niepełnosprawność nie świadczy o niezdolności do pracy

Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W sprawach o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie wystarczy udowodnić, że u wnioskodawcy występuje określone schorzenie. Sąd Apelacyjny w Lublinie podkreślił bowiem, że niepełnosprawność nie jest odpowiednikiem niezdolności do pracy. Trzeba wykazać, w jakim stopniu wpływa ona na utratę zdolności do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
Dorian Lesner
29.11.2019
Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Do końca czerwca 2020 roku walne zgromadzenia spółek giełdowych muszą przyjąć politykę wynagrodzeń. Każdy będzie miał do niej wgląd. To na ich podstawie będą wypłacane pensje członków zarządów i rad nadzorczych. Trzeba dostosować umowy do nowych regulacji - w przeciwnym razie grozi grzywna lub sprawa w sądzie.
Jolanta Ojczyk
29.11.2019
Spółki