Prawo.pl
Przepisy kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zawarcia w regulaminie pracy informacji dotyczących pracowniczego planu kapitałowego. Natomiast regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy może zawierać postanowienia dotyczące dodatkowej wpłaty na PPK.
Piotr Kostrzewa
22.03.2019
Prawo pracy
Możliwość uznawania w Polsce kwalifikacji zawodowych nabytych w Zjednoczonym Królestwie przez obywateli polskich i obywateli innych państw unijnych w razie tzw. bezumownego brexitu przewiduje specjalna ustawa, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.
Krzysztof Sobczak
21.03.2019
Szkolnictwo wyższe
Pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jednak wypowiedzenie nastąpiło dopiero po pół roku od chwili uzyskania przez powoda wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Dlatego Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.03.2019
Prawo pracy BHP
Na 25 marca przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Dorota Gardias (przewodnicząca Forum Związków Zawodowych) zwołała nadzwyczajne posiedzenie prezydium RDS ws. zapowiadanego strajku w oświacie. W rozmowach ma wziąć udział szef ZNP Sławomir Broniarz, szefowa MEN Anna Zalewska oraz minister finansów Teresa Czerwińska.
Paweł Żebrowski
21.03.2019
Finanse publiczne Szkoła i uczeń
Zbigniew Żurek z Business Centre Club, Andrzej Radzikowski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan - m.in. te osoby będą zasiadać w Radzie Rynku Pracy. Kadencja rady będzie trwała do 2023 roku.
Paweł Żebrowski
20.03.2019
Rynek Prawo pracy
Biuro Analiz Sejmowych dopuściło się braku profesjonalizmu sporządzając raport na temat skutków ograniczenia handlu w niedzielę - stwierdził w liście do premiera rzecznik MŚP Adam Abramowicz. Według tego raportu, z powodu wejścia w życie ustawy tygodniowe obroty małych sklepów spadły o 20-30 procent.
Paweł Żebrowski
20.03.2019
Rynek Prawo pracy
Wzrost liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw jest ograniczony przez niewystarczającą dostępność osób posiadających odpowiednie kwalifikacje - podkreśliła ekspert Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk, odnosząc się do danych GUS na temat zatrudnienia.
Paweł Żebrowski
20.03.2019
Rynek
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. Z programu będzie mogło skorzystać 6,8 mln. dzieci. Rocznie ma kosztować ponad 41 mld zł, w samym 2019 roku - 31 mld zł.
Paweł Żebrowski
19.03.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają problemy z rozpoczęciem niektórych kontroli na budowach, ponieważ często okazuje się, że w momencie ich przybycia nikt nie włada tam polskim językiem. - Otwartym pozostaje więc pytanie w jaki sposób polscy pracodawcy przekazują wymagane informacje np. w kwestii bezpieczeństwa pracy - podkreśla PIP.
Paweł Żebrowski
19.03.2019
Prawo pracy BHP
Unijni urzędnicy kończą prace nad rewizją rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Eksperci wskazują jednak, że proponowane przepisy nie rozwiązują problemu "firm skrzynek pocztowych", które wykorzystają różnice w kosztach pracy państw Unii Europejskiej.
Paweł Żebrowski
19.03.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Po zmianach wniosek o przyznanie świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" będzie dużo prostszy niż ten obecny. Urzędy nie będą musiały sprawdzać dochodów rodziców, a to było dla nich najbardziej czasochłonne i obciążające - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
19.03.2019
Finanse publiczne Domowe finanse Prawo pracy
Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii analizuje możliwość przedłużenia terminu rejestracji w ZUS tzw. małego ZUS-u, pozwalającego opłacać znacznie niższe składki. - Zbieramy informacje, jeśli będzie taka konieczność dokonamy nowelizacji ustawy - podkreśliła w rozmowie z Prawo.pl minister resortu przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.
Paweł Żebrowski
18.03.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Jeśli już mikroprzedsiębiorcy poszukują pracowników, to korzystają na ogół z ogłoszeń internetowych oraz „sieci towarzyskich”. Tylko 22 proc. z nich poszukuje pracowników korzystając z powiatowych urzędów pracy, 29 proc. z ogłoszeń w prasie - wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Paweł Żebrowski
18.03.2019
Rynek

"Matczyna emerytura" ujawnia luki w systemie emerytalnym

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Wprowadzenie "Matczynej emerytury" spowodowało, że do ZUS zgłaszają się osoby, które nie widniały dotychczas w żadnych rejestrach emerytalnych. Przez lata nie miały one prawa ani do renty ani do emerytury. Do tej pory Zakład przyznał pełne świadczenie w wysokości 1100 zł blisko 3 tys. takim osobom, głównie kobietom.
Paweł Żebrowski
16.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Bieńkowska: KE przygotowuje się na twardy Brexit

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wyjście Wlk. Brytanii spowoduje, że stracimy jedyny kraj, który absolutnie myślał wolnorynkowo. Być może Polska powinna zająć jej miejsce - stwierdziła unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska, która wzięła udział w VI europejskim kongresie mobilności pracy w Krakowie.
Paweł Żebrowski
15.03.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Dyrektywa o delegowaniu pracowników dzieli Europę, łamie zasady wspólnego rynku, wprowadzając protekcjonistyczne zasady między krajami - podkreśliła podczas unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska. Według niej na kształt dyrektywy miał kryzys gospodarczy, który dotknął Europę. - Spowodował on, że państwa UE zaczęły chronić i zamykać swoje rynki pracy - wyjaśniała.
Paweł Żebrowski
15.03.2019
Prawo pracy HR
Gdy w szkole wydarzy się wypadek, dyrektor musi powołać zespół, który zbada sprawę i sporządzi protokół. To, kto odpowiada za wypadek, zależy od okoliczności zdarzenia. Odpowiedzialność organu prowadzącego jest wyłączona, gdy winę za wypadek ponosi wyłącznie uczeń.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
BHP Zarządzanie oświatą

Rekordowe wpływy składek do ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od początku stycznia 2019 roku na indywidualne numery rachunków składkowych wpłynęło ponad 50 mld zł, czyli o ponad 4 mld więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. - poinformowała Prawo.pl szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Jako czynnik usprawniający pobór składek prezes ZUS wymienia wprowadzenie e-składki.
Paweł Żebrowski
15.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pracownicy niepedagogiczni mogą brać udział w strajku, nawet jeżeli szkołę prowadzi samorząd. Dużo trudniejsza jest pod tym względem sytuacja katechetów, bo choć formalnie zatrudnia ich szkoła, to tak naprawdę decydujący głos ma biskup. A według kurii: "misja katechetów ma zupełnie inny wymiar", więc nauczyciele religii nie powinni zaprzątać sobie głowy sprawami materialnymi.
Monika Sewastianowicz
15.03.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy
Posłowie zajmą się w piątek propozycją zmian w Kodeksie pracy. Projekt Nowoczesnej zakłada nałożenie na pracodawców obowiązku publikacji wysokości wynagrodzenia w ofertach pracy. Związkowcom pomysł się podoba, ale zdaniem ekspertów w prywatnym biznesie raczej się nie przyjmie.
Paweł Żebrowski
15.03.2019
Prawo pracy HR
Dobrze płatna praca, a do tego zdalna, kojarzy się najczęściej ze stanowiskami w IT, grafice czy handlu. Okazuje się jednak, że w zestawieniu najlepiej płatnych ofert pracy zdalnej, przygotowanym przez CNBC, wysoko plasują się również np. zawody medyczne.
Agnieszka Matłacz
14.03.2019
HR
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zbiera informacje o przejawach bezprawnych praktyk utrudniających działania pracowników delegowanych jeszcze przed wejściem w życie nowej dyrektywy w lipcu 2020 r. Trafią one do "Czarnej księga", która zostanie przekazana Komisji Europejskiej - zapowiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.
Paweł Żebrowski
14.03.2019
Rynek Prawo pracy
Rynek pracownika mobilizuje firmy do wzmocnienia działań, które pomogą pozyskać i zatrzymać najlepszych pracowników. Okazją do publicznego docenienia najbardziej wartościowych pracowników i podziękowania im za wkład, jaki wnoszą do organizacji, jest Konkurs „Pracownik Roku”.
Agnieszka Matłacz
14.03.2019
HR
Osoby, które pobierają świadczenia niższe od minimalnej emerytury otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto z programu "Emerytura plus" - zapewnił Prawo.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, odnosząc się do medialnych wątpliwości w tej sprawie. Dodatkowych pieniędzy nie otrzyma za to część osób, które pobierają tzw. "Matczyne emerytury".
Paweł Żebrowski
14.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

PPK bez limitu 30-krotności

Emerytury i renty Prawo pracy
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi przygotowało projekt ustawy, który przewiduje, że przy składkach na PPK nie obowiązywałby limit 30-krotności. - Propozycja dotyczy zmian w opodatkowaniu, a nie można tego robić w czasie trwania roku podatkowego. Dlatego przepisy mogą trafić do Trybunału Konstytucyjnego - uważa prezes Instytutu Emerytalnego dr Antoni Kolek.
Paweł Żebrowski
14.03.2019
Emerytury i renty Prawo pracy
Związkowcy mogą pozyskać dane pracowników na potrzeby przeprowadzenia referendum strajkowego. RODO im tego nie zabrania - informuje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pracodawca musi udzielić informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
Monika Sewastianowicz
13.03.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy

#EmeryturaPlus nie dla #Mama4plus

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Ustawa, która wprowadzi trzynastą emeryturę, czyli jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów,...
Oskar Sobolewski
13.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Ukraińcy nie uratują naszych emerytur

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Liczba obcokrajowców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ostatnich 10 latach wzrosła aż dziewięciokrotnie - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2018 r. cudzoziemcy wpłacili do Funduszu Ubezpieczeń ok. 3 mld zł. Ta sytuacja może się jednak zmienić w 2020 r., kiedy to Niemcy częściowo otworzą swój rynek pracy.
Paweł Żebrowski
13.03.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W ciągu pierwszego roku obowiązywania ustawy o ograniczeniu handlu zamkniętych zostało aż 16 tysięcy małych rodzinnych sklepów, którym nowe przepisy miały przecież pomóc - podkreślają przedsiębiorcy. Nie zgadza się z tym Alfred Bujara z NSZZ "Solidarność".
Paweł Żebrowski
13.03.2019
Rynek i konsument Rynek
PPK zbliża się dużymi krokami. W związku z tym nadszedł czas na rozpoczęcie prac, szczególnie dla największych pracodawców liczących powyżej 250 osób zatrudnionych licząc wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Magdalena Miąsek
13.03.2019
HR