Jak przypomniał Polski Fundusz Rozwoju, poza wpłatami własnymi oraz dopłatami pracodawcy oszczędzający raz w roku otrzymują dopłatę roczną z Funduszu Pracy w wysokości 240 zł. Warunkiem uzyskania dopłaty jest zgromadzenie na swoim rachunku w PPK środków równych co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (w 2019 - 472,5 zł). W 2019 roku ten warunek spełniło ponad 144 tys. uczestników.

 

Ponadto kolejnej transzy uczestników, którzy uczestniczą w PPK, zostanie przekazana jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł. Pierwsze osoby taką wpłatę otrzymały w styczniu. Do końca kwietnia 2020 r. z tego tytułu Fundusz Pracy za pośrednictwem PFR wypłaci ok. 250 mln zł.

 

W związku z koniecznością podejmowania przez pracodawców działań przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2, rząd zapowiedział umożliwienie pracodawcom zatrudniającym co najmniej 50 osób przesunięcie terminów na utworzenie PPK. Podmioty zatrudniające przystępujące do PPK w II fazie będą obowiązywać takie same maksymalne terminy jak pracodawców z III fazy, czyli: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) i 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

 


- Zgodnie z przepisami ustawy o PPK przekazane instytucjom finansowym dopłaty roczne trafiają na rachunki uczestników PPK najpóźniej do 15 kwietnia następnego roku, za który przysługują. Informacja przekazana przez PFR wskazuje, że ponad 140 tysięcy uczestników PPK spełniło warunek do nabycia dopłaty rocznej za 2019 roku. Warunkiem je nabycia było odprowadzenie do PPK wpłat do PPK w wysokości co najmniej 472 zł i 50 gr, żeby taka kwota znalazła się na rachunku, to wpłaty musiały zostać naliczone od kwoty 13 500 zł. Pomimo tego, że uczestnicy PPK mieli na to tylko niecałe pół roku, a większość z nich dwa miesiące, to nabyło ją ponad 10 proc. wszystkich uczestników I kohorty – mówi Oskar Sobolewski, prawnik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego. I dodaje: - W tym miejscu warto zaznaczyć, że kwota dopłaty rocznej to 240 zł i zgodnie z przepisami ustawy nie podlega waloryzacji, warto pomyśleć nad jej waloryzacją, powinno to spowodować większe zainteresowanie PPK w przyszłości.