Prawo.pl dotarło do projektu ustaw wprowadzających tarczę antykryzysową w związku z epidemią koronawirusa. Wśród wielu propozycji zmian jest też ta dotycząca PPK w średnich firmach.

Czytaj: Są projekty ustaw wprowadzających tarczę antykryzysową>>
 

Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) zostały objęte ustawą o PPK od dnia 1 stycznia 2020 r. A to oznacza, że zgodnie z harmonogramem ustawowym powinny:

  • zawrzeć umowy o zarządzanie PPK do 24.04.2020 roku,
  • zawrzeć umowy o prowadzenie PPK do 11.05.2020 roku.

Te daty już wkrótce będą nieaktualne. Rząd zaproponował bowiem przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach o 6 miesięcy. To oznacza przesunięcie terminów dla:

  • zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27.10.2020 roku,
  • zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020 roku.

To, że terminy dla średnich firm mogą zostać wydłużone, sygnalizował już 13 marca na swoim Twitterze szef PFR Paweł Borys. Informował wówczas, że w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid19 zwrócił się z wnioskiem do Ministerstw: Finansów i Rozwoju o wydłużenie terminów wdrożenia PPK na II etapie dla średnich firm do dat przewidzianych dla III etapu, czyli podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób zatrudnionych (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.).

 


- Zmiana terminów powinna ułatwić pracodawcom wdrożenie programu PPK. Wydłużenie tego czasu ma na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnym nadzwyczajnym otoczeniu gospodarczym w związku z Covid19 oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników – wyjaśnia Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Oskar Sobolewski, prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego chwali zaproponowane zmiany.  - To dobre i potrzebne rozwiązanie - mówi. Zwraca jednak uwagę, że zasadnicze pytanie, które zadają sobie dzisiaj pracodawcy objęci PPK od 1 stycznia 2020 roku, to to, czy ustawa przesuwająca ostateczne terminy na zawarcie umów w ramach PPK wejdzie przed dniem 24 kwietnia 2020 roku. - Patrząc na kalendarz prac Sejmu i Senatu, może się okazać, że ustawa może zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw w okolicy 20 kwietnia, a nawet pod koniec kwietnia. W takiej sytuacji nawet jeżeli stanie się częścią porządku prawnego, to wpłynie jedynie na ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK. W związku z tym, najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest zawarcie do 24 kwietnia 2020 roku umowy o zarządzanie PPK, natomiast umowy o prowadzenie PPK dopiero w pierwszej dekadzie listopada 2020 roku. Należy pamiętać, że dopiero zawarcie umowy o prowadzenie PPK powoduje konieczność wnoszenia wpłat do PPK - podkreśla Oskar Sobolewski.

Czytaj też: Sobolewski: Zawieszenie składek na FUS (ZUS) nie zwolni małych firm z obowiązku finansowania wpłat do PPK  >

W pakiecie ustaw, które mają wprowadzić tzw. tarczę antykryzysową jest znacznie więcej zmian istotnych dla pracodawców. Czytaj na ten temat: Są projekty ustaw wprowadzających tarczę antykryzysową >

.

Źródło: PFR