Zgodnie z art. 1518 par. 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Jak pracodawca rozliczy godzinę ze zmiany czasu?

W przypadku więc osób, które będą pracowały w nocy z soboty na niedzielę, w trakcie której będzie zmieniany czas z zimowego na letni, zmiana czasu oznaczać będzie krótszy - o tę jedną godzinę - czas pracy. W efekcie pracownicy dostaną dodatek za 7 a nie 8 godzin pracy w godzinach nocnych. Pracodawca nie obniży im natomiast wynagrodzenia za pracę z tego powodu.

- Pracodawca wiedząc o nadchodzącej zmianie czasu może zmienić rozkład pracy w danym miesiącu tak, aby pracownik przepracował tę jedną godzinę dłużej, np. „wydłużając” pracownikowi czas pracy o godzinę; faktycznie jednak, z uwagi na zmianę czasu, pracownik przepracuje 8 godzin – mówi Magdalena Jarecka, adwokat z kancelarii w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy, gdy zegarki cofamy o godzinę do tytułu, przez co osoby pracujące tej nocy, mają nie 8-godzinny, lecz 9-godzinny czas pracy.

- W tym przypadku ta dodatkowa godzina pracy jest traktowana jako godzina nadliczbowa, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Pracodawca może też zamiast wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, udzielić pracownikowi czas wolny od pracy – wyjaśnia mec. Jarecka. I dodaje: Jeśli dzieje się to na wniosek pracownika, czas wolny powinien odpowiadać wymiarowi przepracowanych godzin nadliczbowych. Jeśli zaś pracownik nie złożył wniosku o udzielenie czasu wolnego, jego wymiar powinien być o połowę wyższy niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. W tym przypadku byłoby to więc 1,5 godziny czasu wolnego.

 

Czytaj również: Większość państw UE nie chce rezygnować ze zmiany czasu>>