Przedsiębiorcy mogą skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie spłaty należności objętych zawartymi wcześniej umowami.

- Jest to jednostronicowy dokument, w którym przedsiębiorca wskazuje, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak podkreśla, każdy z przedsiębiorców powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. - Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Mam tu na myśli tzw. tarczę antykryzysową. Da ona jeszcze większe możliwości, m.in. chodzi o zwolnienie mikrofirm ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do tego przedsiębiorcy zwolnieni będą z opłaty prolongacyjnej. Poczekajmy jednak na ostateczny kształt ustawy – wskazuje profesor.

Czytaj w LEX: Koronawirus a bhp >

Przedsiębiorcy korzystają z możliwości, jakie dał ZUS

Z najnowszych danych Zakładu wynika, że do 27 marca do ZUS wpłynęło 21082 wniosków o odroczenie, 515 – o rozłożenie zadłużenia na raty, 449 - o umorzenie należności, 3 wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie, a także 1391 wniosków o zawieszenie spłaty (raty) i 237 wniosków o zawieszenie spłaty (odroczenie). W sumie do ZUS wpłynęło 23677 wniosków.

Sprawdź w LEX: Jak okoliczność wykonywania przez pracownika pracy zdalnej powinna być odznaczona na liście obecności? >

Najwięcej wniosków złożono w Warszawie. W trzech oddziałach ZUS złożono bowiem w sumie 2917 wniosków, z czego aż 2661 dotyczyło odroczenia płatności składek. We Wrocławiu złożono w sumie 1950 wniosków, z czego 1779 o odroczenie, w Poznaniu - 1871 wniosków (w tym 1691 wniosków o odroczenie), w Krakowie – 1389 wniosków, w tym 1230 - o odroczenie i w Gdańsku (spośród 1161 wniosków, 1012 dotyczyło odroczenia).  

 


Co daje odroczenie?

Uproszczony wniosek m.in. o odroczenie terminu płatności może być złożony poprzez PUE ZUS, wysłany pocztą lub wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach Zakładu.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego oraz stosowania sankcji.

 


Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Sprawdź w LEX: Czy zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej ulegają zmianie na czas kwarantanny? >