Za sprawą ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej nowelizacją tarczy antykryzysowej 2 zwiększa się krąg odbiorców pomocy z ZUS. Nowe przepisy, wbrew informacjom podawanym w piątek 17 kwietnia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie likwidują limitu przychodów uprawniającego do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS przez osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają nikogo.

Czytaj również: Nowelizacja tarczy antykryzysowej - co zmienia >>

 

Poprawki senackie wywołały chaos informacyjny

Ciąg pomyłek zaczął się od wypowiedzi Łukasza Schreibera, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, odpowiedzialnego za tę nowelizację. W środę 15 kwietnia zgłaszając poprawki do Senatu  pomylił on zmiany w świadczeniu postojowym (tu zlikwidowano limit  przychodów) i zapowiedział je jako zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS. Zapytany na Twitterze,  czy na pewno chodzi o likwidację tego limitu, odpowiedział, że chodzi limit przy ubieganiu się o świadczenie postojowe.

 

Tyle, że w czwartek 16 kwietnia w trakcie głosowania poprawek senackich w Sejmie również pojawiła się informacja o tym, że limit przychodów dla samozatrudnionych ubiegających się o zwolnienie ze składek z ZUS zostanie zlikwidowany. Co więcej w piątek 17 kwietnia na Twitterze potwierdziło ją Ministerstwo Rodziny, a także podała Polska Agencja Prasowa.
 

 

W efekcie powstał chaos, a przedsiębiorcy zaczęli pytać Prawo.pl - czy limit jest, czy go nie ma. W każdym razie w nowelizacji opublikowanej w Dzienniku Ustaw nie ma przepisu, który znosiłby ten limit. W poniedziałek Ministerstwo potwierdziło, że poprawiło informację, a grafika została usunięta. Tym samym nie przyznając się do winy, przyznało, że popełniło błąd.

 

Co nowelizacja tarczy antykryzysowej zmienia w zwolnieniach ze składek

Za sprawą nowelizacji art. 31 zo ust. 2 ze zwolnienia ze składek ZUS mogą skorzystać firmy założone w lutym i marcu, czyli przed 1 kwietnia 2020 roku. Ponadto zyskały do niego prawo firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. - W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych - wyjaśnia ZUS. Doprecyzowano również, że przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych. Co ważne w przypadku płatników zatrudniających od 1 do 49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ważne zmiany w świadczeniu postojowym

Ponadto tzw. tarcza antykryzysowa 2 umożliwi ponowną wypłatę tzw. świadczenia postojowego dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą czy wykonujących umowy cywilnoprawne, ale nie więcej niż trzy razy. Jak wyjaśnia ZUS warunkiem uzyskania postojowego przez samozatrudnionych będzie oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie - przychód musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego, ale nie będzie obowiązywał warunek limitu kwoty przychodu.

Dotychczas by skorzystać ze świadczenia przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie mógł przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS, czyli 15 681 zł. ZUS wyjaśnia też na swojej stronie,  że w przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał limit. 

Z kolei w przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego. Ponadto ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez odsetek za zwłokę

Za sprawą noweli ZUS nie będzie pobierał odsetek za zwłokę w płatności należności za okres od stycznia 2020 r. Jak czytamy w komunikacie ZUS ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe, gdy:

  • składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
  • nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.