Większość wypłaconych środków w ramach świadczenia postojowego trafiła do osób prowadzących działalność gospodarczą. Pieniądze przelano też osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wypłacane jest już także postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz.

 


- Mamy świadomość, że wielu przedsiębiorców oczekuje takiej pomocy, dlatego staramy się, żeby wnioski o tarczę antykryzysową były realizowane jak najszybciej - mówi Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodaje, że ZUS wykonuje gigantyczną pracę w nadzywczajnym tempie. - Przyjęliśmy ponad 2,6 mln wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. W trzy tygodnie musieliśmy przygotować systemy informatyczne i przemodelować organizację - mówi.

Zobacz procedurę w LEX: Świadczenie postojowe – osoby uprawnione i zasady nabywania  >

Zdecydowanie najszybciej obsługiwane są te wnioski, które wpłynęły do ZUS elektronicznie, poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Jeśli wniosek wpłynął pocztą lub został złożony w bezpiecznej strefie do skrzynki, wówczas poddawany był kwarantannie, co wydłuża czas jego realizacji i obsługi. Prezes ZUS zachęca do składania wniosków o pomoc z tarczy drogą elektroniczną, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. To, jej zdaniem, zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy i wypłatę świadczenia.

Sprawdź w LEX: Czy wspólnik przebywający na zwolnieniu lekarskim może starać się o świadczenie postojowe związane z wystąpieniem epidemii COVID-19? >

Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego zwraca uwagę, że wiele wniosków zawiera błędy. - W takich sytuacjach pracownicy ZUS kontaktują się z wnioskującym w celu ich usunięcia, jednak taka sytuacja sprawia, że procedura załatwienia wniosku wydłuża się - mówi.

Czytaj też: Zerowy przychód nie pozbawia świadczenia postojowego >

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. Kolejna wypłata postojowego nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Sprawdź w LEX: Czy zleceniobiorcy przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli firma nie ogłosiła przestoju, ale zmieniła się forma świadczenia pracy na pracę zdalną i zleceniobiorca nie ma możliwości wykonywania dotychczasowych zadań? >