W związku z ogłoszoną epidemią wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ostatnich dniach pojawia się coraz więcej nakazów i obostrzeń. Od 16 kwietnia 2020 r. wprowadzono powszechny obowiązek stosowania maseczek ochronnychrozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Co ważne, dotyczy nie tylko pracodawców i pracowników, ale wszystkich osób przebywających poza swoim miejscem zamieszkania.

 


O ile przepisy prawa pracy art. 2376 Kodeksu pracy, które zobowiązują pracodawcę do dostarczenia pracownikom – nieodpłatnie – środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, jednoznacznie wskazują, że środki te powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, o tyle trudno sobie wyobrazić, żeby w przypadku nałożenia powszechnego obowiązku stosowania masek oraz ich ograniczonej dostępności na rynku miały spełniać wymagania jakichkolwiek norm.

 


Należy jednak zauważyć, że raczej nie trzeba się tego obawiać, bowiem maski mają chronić przed ewentualnym zarażeniem nie tyle samego ich "nosiciela", ile raczej kontaktujące się z nim osoby. Chodzi tu bowiem o traktowanie każdego obywatela jako potencjalnie zakażonego, w związku z czym istotą takiego prewencyjnego działania jest ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa, który przenosi się drogą kropelkową (np. poprzez kaszel, kichanie itp.). Chodzi po prostu o to, żeby zasłaniać drogi oddechowe.
 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX BHP:

Czy środek dezynfekcyjny należy zarejestrować jako produkt? >

Gdzie należy przekazywać dokumentację wypadku przy pracy sędziego? >

Jak wykazać w VAT nieodpłatne przekazanie maseczek ochronnych przez spółdzielnię na rzecz mieszkańców? >