Czytaj: Nowelizacja tarczy antykryzysowej idzie do podpisu prezydenta>>

Wśród wniesionych przez Senat i przyjętych przez Sejm poprawek są dwie poprawki rządowe, których zgłoszenie zapowiedział w środę Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Obie zgłosił Marek Pęk, senator PiS. Pierwsza dotyczy objęcia wsparciem z tarczy antykryzysowej firm założonych między 1 lutego a 1 kwietnia br. Druga poprawka jak doprecyzował Łukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera, znosi wymóg limitu przychodów przy ubieganiu się o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych.

Przyjęto również poprawkę, która stanowi, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, nie są przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej pożyczki stanowiącej wsparcie. Sejm odrzucił natomiast m.in. propozycję dodatkowego zasiłku dla opiekunów dzieci do 12. roku życia.

Sejm przyjął też poprawkę, która daje Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego, co w istotny sposób ma ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej COVID-19.

 

 


Co zawiera tarcza antykryzysowa 2.0

Przypomnijmy, że ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza tzw. wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 pracowników, zwiększa dostępność pożyczek dla przedsiębiorstw i wprowadza zasiłki dla rolników w związku z koronawirusem.

 

Ustawa przewiduje, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

 


Przewidziano w niej też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, jednak nie więcej niż trzykrotnie.

Czytaj również: Już blisko 0,5 mln wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej