Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że złożono dokładnie 487 709 wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej. Zdecydowana większość z nich - 437 tys. 796 - wpłynęła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 49 tys. 913 wniosków zostało złożonych w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa – zasady i ocena rozwiązań dla przedsiębiorców >

Większość wniosków - aż 353 054 - dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Sprawdź w LEX:

W jakim terminie, na jakim wniosku i gdzie należy złożyć wniosek należy złożyć wniosek o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? >

Czy ze zwolnienia od składek ZUS może skorzystać przedsiębiorca, który ma tylko jednego zleceniobiorcę opłacającego składki zdrowotne? >

Złożono również 74 280 wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 5518 wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto.

Sprawdź w LEX: Czy osoba, która z jednym podmiotem ma zawartą umowę o pracę a z drugim umowę zlecenia, nabędzie prawo do świadczenia postojowego? >

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 44 588 wniosków, a o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS - 4944 wniosków. Kolejne 5325 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Sejm w nocy ze środy na czwartek uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa m.in. rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych", o firmy zatrudniające do 49 osób. Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego.

Czytaj więcej: Sejm znowelizował tarczę antykryzysową  >