Prawo.pl
Pracodawcy jako płatnicy będą mieli problem z ustaleniem, od kiedy mają naliczać zaliczki na podatek dochodowy pracowników, którzy ukończą 26 lat i stracą prawo do zwolnienia podatkowego. Projektowany przepis mówi o zwolnieniu podatkowym do ukończenia 26. roku życia, ale można go interpretować wąsko i szeroko
Grażyna J. Leśniak
03.07.2019
PIT
Zniesienie ukończenia 55 roku życia jako warunku nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych - zakłada projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.
Paweł Żebrowski
02.07.2019
Policja Prawo pracy
Grupa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy zamierza złożyć pozwy o dyskryminację w związku z zatrudnianiem w tej instytucji nowych inspektorów po krótkim przeszkoleniu i z wysokimi pensjami. Główny Inspektor Pracy odpiera zarzuty wyjaśniając, że skrócone aplikacje na inspektorów są wynikiem m.in. braków kadrowych PIP.
Paweł Żebrowski
02.07.2019
Rynek Prawo pracy
Co do zasady złożenie przez wszystkich pracowników oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia PPK. PPK oparte jest bowiem na zasadzie przymusowości dla pracodawców oraz dobrowolności dla pracowników - wyjaśnia Przemysław Mazur z kancelarii Romanowski i Wspólnicy.
Przemysław Mazur
02.07.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Z nowej interpretacji podatkowej wynika, że ewidencjonowanie czasu na stworzenie dzieła wyklucza możliwość ustalenia twórcy 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Rozliczanie autorów cały czas budzi wątpliwości. Choć w styczniu 2019 r. powstał projekt interpretacji ogólnej w tym zakresie, to nadal nie została ona opublikowana.
Krzysztof Koślicki
02.07.2019
PIT
Największym wyzwaniem przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zredukowanie lęków Polaków "po rozbiorze OFE". Musimy walczyć, ze stereotypem, że pieniądze z PPK podzielą los OFE. Drugim wyzwaniem jest pokazanie korzyści płynących z takiego oszczędzania - mówi Bartosz Marczuk
Paweł Żebrowski
02.07.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Prawo do wolności i zrzeszania się w związkach zawodowych jest zagwarantowane w Konstytucji. Nie mam wątpliwości co do tego, że pluralizm związkowcy to więcej demokracji, a nie mniej - powiedział wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński, odnosząc się do projektu ustawy, który ma dopuścić pluralizm związkowy m.in. w policji.
Paweł Żebrowski
01.07.2019
Prawo pracy
Projekt o wyłączeniu dodatku stażowego z minimalnej pensji jest już po Komitecie Stałym. - Mamy nadzieję, że stanie on na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów i zostanie uchwalony jeszcze za tej kadencji Sejmu - powiedział wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed. Projekt ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom m.in. pracowników socjalnych.
Paweł Żebrowski
01.07.2019
Administracja publiczna Rynek Prawo pracy
Jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat odegrałaś/odegrałeś ważną rolę we wdrożeniu w swojej organizacji projektu istotnego dla HR lub tematycznie związanego z HR, to konkurs TOP HR Manager in Action jest dla ciebie! Zdobędziesz nowe doświadczenia, dzięki którym wejdziesz na szybszą ścieżkę rozwoju zawodowego, otrzymasz szansę na publiczne zaprezentowanie swoich projektów, zyskasz prestiż w środowisku HR i zdobędziesz cenne nagrody.
Agnieszka Matłacz
01.07.2019
HR
Gmina Kowary wypłaciła pierwsze pieniądze w ramach programu "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie - poinformowała szefowa resortu rodziny i pracy Bożena Borys-Szopa. W całym kraju złożono już ponad 100 tys. wniosków.
Paweł Żebrowski
01.07.2019
Prawo rodzinne Rynek

Wicepremier: Trzynastka dla emerytów także w przyszłym roku

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W budżecie są pieniądze na "trzynastą" emeryturę na przyszły roku. Jeśli PiS wygra wybory parlamentarne to mechanizm wypłacania tego świadczenia będzie corocznym i ustawowym - zapowiedział wicepremier, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.
Paweł Żebrowski
01.07.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dorosła osoba, która cierpi na różne dolegliwości, ale może pracować, nie ma prawa do renty rodzinnej - orzekł Sąd Najwyższy. - Praca w warunkach chronionych nie jest przeszkodą dla uznania, że powód może pracować w warunkach zwykłych, o ile jest lekka - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.07.2019
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

PPK wkraczają do dużych firm

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Od 1 lipca firmy zatrudniające powyżej 250 osób mają obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Duża część z nich uniknie jednak tworzenia tego rodzaju systemu oszczędzania. Do rejestrów KNF wpisano już ponad 2 tys. firm, które chcą uczestniczyć w Pracowniczych Planach Emerytalnych, tym samym nie muszą one zakładać PPK.
Paweł Żebrowski
01.07.2019
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Rusza piąta edycja konkursu „Pracodawca Jutra” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest wyróżnienie przedsiębiorców, którzy z sukcesem realizują inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją.
Agnieszka Matłacz
30.06.2019
HR
Skarżący złożył do sądu administracyjnego skargę, w której podniósł, że ZUS długotrwale rozpoznaje jego wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Skarga była niedopuszczalna, gdyż w postępowaniu administracyjnym co do zasady wyłączone jest rozpoznawanie skarg z zakresu ubezpieczeń społecznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Aleksandra Partyk
30.06.2019
Ubezpieczenia społeczne

Rusza składanie wniosków o 500 plus i "Dobry start"

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
Od 1 lipca można składać elektronicznie wnioski o 500 plus. Prawo do tego świadczenie, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w maju - będą miały wszystkie dzieci do 18 lat bez kryterium dochodowego. Szacuje się, że na program trzeba będzie przeznaczyć w 2019 r. ok. 31 mld zł, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł, a skorzysta z tego 6,8 mln dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
29.06.2019
Samorząd terytorialny Prawo rodzinne
W 2020 r. przedsiębiorcy zapłacą składki ZUS wyższe o prawie 10 procent - wynika to z założeń do budżetu. Eksperci wskazują, że wysokie składki mogą zniechęcać do zakładania nowych firm, mogą także ograniczyć inwestycje osób już prowadzących działalność. Rząd jednak rozkłada ręce tłumacząc, że mechanizm ustalania wysokości składek nie zmienił się od dwóch dekad.
Paweł Żebrowski
29.06.2019
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Migrena wciąż obarczona jest nieufnością ze strony pracodawców, którzy traktują ją jako wymówkę pracownika przed podjęciem zobowiązań zawodowych. Tymczasem z powodu tej dolegliwości gospodarka rocznie traci miliony złotych. Chorzy na przewlekłą migrenę biorą nawet 40 dni zwolnienia chorobowego w roku
Paweł Żebrowski
28.06.2019
Prawo pracy HR
Już od sierpnia dochody osób do 26 roku życia mają być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt zmian jest już przyjęty przez rząd. Eksperci zwracają uwagę, że zatrudnienie młodych – skoro prowadzi do obniżenia podatku – może być schematem podatkowym.
Krzysztof Koślicki
28.06.2019
Ordynacja PIT Finanse
Pracodawcy przy prowadzeniu PPK nie będą zobowiązani do przekazywania do instytucji finansowej numeru dowodu osobistego pracownika - poinformował Prawo.pl wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. Opinię w tej sprawie wydało już Ministerstwo Finansów. Podobne stanowisko znajdzie się niedługo w publikacjach PFR. Eksperci wskazują jednak, że co innego wynika z ustawy.
Paweł Żebrowski
28.06.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne PPK
Aby ZUS mógł przyznać rentę socjalną, choroba ubezpieczonego musi wystąpić w trakcie nauki w szkole. Jednak wcześniej trzeba wyjaśnić, czy kursy dokształcające były przedłużeniem nauki zawodu, czy tylko krótkotrwałym doskonaleniem rozwoju osobistego - orzekł Sąd Najwyższy uchylając wyrok sądu II instancji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.06.2019
Ubezpieczenia społeczne

Nowi członkowie w RDS

Rynek Prawo pracy
Prezydent Andrzej Duda powołał nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Nominacje do RDS otrzymali: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek oraz minister finansów Marian Banaś.
Paweł Żebrowski
27.06.2019
Rynek Prawo pracy
Pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wskazuje UODO. I dodaje, że wykluczone jest również wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem.
Paweł Żebrowski
27.06.2019
Rynek Prawo pracy BHP
Pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Nie może to jednak wpłynąć na wysokość wypłaty. - Podczas dużych upałów należałoby się zastanowić nad pracą w nocy, kiedy temperatura spada do znośnych wysokości - zwracają uwagę przedstawiciele pracodawców.
Paweł Żebrowski
27.06.2019
Prawo pracy HR
Od przyszłego tygodnia zaczynają obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe. Tylko 17 proc. Polaków umieszcza PPK na liście oczekiwanych świadczeń pracowniczych. W tej sytuacji wdrożenie PPK będzie dużym wyzwaniem komunikacyjnym dla firm prowadzących działalność w Polsce
Paweł Żebrowski
27.06.2019
Emerytury i renty Prawo pracy
Należy pilnie i kompleksowo zreformować polskie prawo pracy. Istniejący Kodeks pracy nie jest na miarę wyzwań nadchodzącej, trzeciej dekady dwudziestego pierwszego wieku, ponieważ nie uwzględnia dynamicznych zmian stosunków zatrudnienia - uważa Business Centre Club.
Paweł Żebrowski
26.06.2019
Rynek Prawo pracy HR
Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że niezgodny z Konstytucją jest artykuł ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w którym stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej z ustalonym prawem do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Paweł Żebrowski
26.06.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Dla osób w wieku przedemerytalnym PPK może być bardzo dobrym rozwiązaniem na uzyskanie jednorazowego zasilenia po osiągnięciu 60 roku życia - pisze Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
26.06.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Wysoka temperatura i brak zimnych napojów w miejscu pracy to najczęstsze skargi pracowników w związku z upałami. Do połowy czerwca do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło już 150 takich skarg.
Agnieszka Matłacz
26.06.2019
Prawo pracy BHP
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów z założenia ma zwiększyć uczestnictwo kobiet w rynku pracy oraz korzystanie z urlopów rodzinnych i elastycznej organizacji pracy.
Paweł Żebrowski
26.06.2019
Prawo pracy