– Od czasu uruchomienia tarczy antykryzysowej, która w międzyczasie była wielokrotnie rozszerzana, do przedsiębiorców trafiło już ponad 187 mld zł wsparcia na ochronę miejsc pracy – podkreśla cytowana w komunikacie prasowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, szefowa resortu.

Do tej pory w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia do przedsiębiorców trafiło już 187,29 mld zł, z czego:

  • tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju –  68,7 mld zł wsparcia,
  • tarcza pomocowa Banku Gospodarstwa Krajowego – ponad 61,5 mld zł,
  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenie postojowe – ponad 28,6 mld zł,
  • wsparcie m.in. na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, umarzalna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, pomoc dla organizacji pozarządowych i  samozatrudnionych – 28,3 mld zł,
  • pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu – 168 mln zł.

– Tarcza antykryzysowa była systematycznie rozszerzana, by niezbędna pomoc trafiała tam, gdzie jest potrzebna. Sytuacja epidemiczna sprawia, że część obostrzeń można łagodzić, a niektóre muszą zostać zachowane. Dlatego zależy nam, by wspierać branże najbardziej cierpiące na skutek pandemii i maksymalnie ograniczyć jej negatywne skutki – twierdzi minister Maląg.