Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał deklaracje podatkowe za 2020 rok: PIT-40A albo PIT-11A i PIT-11. Deklaracje trafią do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS.

Dane dla województwa

W województwie śląskim wysłano ponad 1, 377 formularzy podatkowych, najwięcej do klientów podległych Oddziałowi ZUS w Rybniku - blisko 300 tys., a następnie do osób z terenu podległego zabrzańskiemu ZUS - prawie 260 tys.

 

NAZWA JEDNOSTKI ZUS

Ilość przesyłek PIT za 2020 r.

Oddział w Bielsku-Białej

193 745

Oddział w Chorzowie

232 241

Oddział w Częstochowie

167 028

Oddział w Częstochowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

2 591

Oddział w Rybniku

298 506

Oddział w Sosnowcu

225 081

Oddział w Zabrzu

258 181

RAZEM

1 377 373

Źródło: ZUS

  


     

Dla kogo PIT -40A, a kto otrzyma PIT-11A?

Formularz PIT-40A przeznaczony jest tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku).

Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku - takie osoby otrzymają PIT-11A. - Podatnik w takiej sytuacji składa samodzielnie zeznanie albo może poczekać do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy od złożenia deklaracji w formie papierowej w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2x11,60 zł = 23,20 zł), to nadpłata jest zwracana w kasie urzędu skarbowego. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.

- PIT-11A trafi też do klientów, którym w ubiegłym roku ZUS wypłacił zasiłki: chorobowe, opiekuńcze lub macierzyńskie. PIT-11A dostaną też ci emeryci i renciści, którzy rozliczają się razem z małżonkami - dodaje Kopczyńska.

 

Kto otrzyma PIT-11

Natomiast PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

 

Kto musi rozliczyć się samodzielnie?

Jak podkreśla ZUS w komunikacie prasowym, świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r. Natomiast emeryci lub renciści, którzy otrzymali PIT-40A lub PIT 11A i nie mają innych dochodów oraz nie korzystają z odliczeń – nie muszą składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zrobi to za nich.

 


1 proc. na cele charytatywne

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Wskazana w ubiegłym roku OPP musi być w aktualnym wykazie OPP. Jeżeli świadczeniobiorcy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

Dla kogo duplikat?

Ważne jest to, że osoby, które nie otrzymają deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im świadczenie. Mogą również zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS. Również podczas e-wizyty, spotkania on-line z ekspertem ZUS, można wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymanym dokumentem PIT.

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, można otrzymać duplikat deklaracji PIT. Wniosek w tej sprawie można złożyć w placówce, która wypłaca świadczenie. Duplikat deklaracji PIT można otrzymać bezpośrednio z tej placówki ZUS.