Pieniądze przeznaczone na wsparcie firm są wypłacane przez powiatowe urzędy pracy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy i funduszy europejskich. Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek dochodów w następstwie COVID-19. Zgodnie z ustawą wnioski należy składać do urzędu pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru.

Czytaj również: Nowelizacja tarczy antykryzysowej 2 już obowiązuje>>

- Ta forma wsparcia może stanowić istotną pomoc dla przedsiębiorcy w okresie braku lub zmniejszonej liczby zamówień. A także, co jest głównym jej celem, ograniczyć zwolnienia pracowników – podkreśla Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Tymczasem, z danych zebranych przez Konfederację Lewiatan wynika, że nie wszystkie powiatowe urzędy pracy ogłosiły nabór do programu, mimo iż od uchwalenia ustawy minęły trzy tygodnie. Niektóre zrobiły to już 8 kwietnia, w części PUP nadal nic nie wiadomo o rozpoczęciu naboru wniosków. Są też takie urzędy pracy, gdzie ogłoszenie naboru nie jest równoznaczne z przyjmowaniem wniosków. W tym przypadku będą one przyjmowane i rozpatrywane w późniejszym terminie.

 


- Mamy więc sytuację, w której terminy ubiegania się o przewidzianą ustawą pomoc są zróżnicowane w zależności od możliwości organizacyjnych powiatowych urzędów pracy. Warto zauważyć, że każde opóźnienie w przekazywaniu przedsiębiorcom środków może oznaczać trudności w wypłacie należnych pracownikom wynagrodzeń, a w dalszej kolejności podjęcie przez pracodawców decyzji o zwolnieniach – mówi Monika Fedorczuk. I dodaje: - Apelujemy do resortu rodziny, pracy i polityki społecznej o ogłoszenie kolejnych terminów naboru wniosków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i składek oraz zapewnienie odpowiednich środków na ich wypłatę tak, aby przedsiębiorcy, którzy odczują istotny spadek dochodów w kolejnych miesiącach również mogli skorzystać z tego rozwiązania. Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkie rodzaje działalności  gospodarczej, ale w przypadku niektórych z nich ten wpływ jest odsunięty w czasie np. z uwagi na realizację wcześniej zawartych kontraktów.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Przepisy >>