Od niedzieli, 26 kwietnia obowiązuje opublikowane tego dnia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zmieniło dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

 


Zgodnie z postanowieniami nowego ust. 8a w par. 9, obowiązek zakładania rękawiczek podczas dokonywania zakupów towarów lub usług nie będzie dotyczył osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek. Co ważne, osoby te nie muszą  okazywać orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie, bo nie jest ono wymagane.

 


Ponadto rząd postanowił, że osoby wykonujące czynności zawodowe lub służbowe w:

  1. obiektach handlowych lub usługowych,
  2. placówkach handlowych lub usługowych,
  3. urzędzie administracji publicznej lub jednostce organizacyjnej wykonującej zadania publiczne

– będą mogły w czasie wykonywania tych czynności zawodowych lub służbowych zakrywać ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, lub inne stanowisko pracy, na którym wykonuje ona czynności zawodowe lub służbowe, jest oddzielone od klientów lub interesantów dodatkową przesłoną ochronną.