- Rząd pozwala pracodawcom na nieskrępowane zwolnienia zarówno indywidualne, jak i grupowe, obniżanie wynagrodzenia, dysponowanie połową urlopu wypoczynkowego pracowników, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, przejęcie i dowolne dysponowanie zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych. Proponowane działania będą niezależne od sytuacji pracodawcy i niezależne od stanowiska reprezentujących pracowników związków zawodowych – napisało Prezydium  Komisji Krajowej NSZZ „S” w swoim stanowisku do projektu o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w wersji z 22 kwietnia 2020 r. A według związku, takie rozwiązania są nie do zaakceptowania.

Aktualizacja! Związki piszą tarcza antykryzysowa 3, bo tak pierwotnie nazywano tarczę pilotowaną przez Jadwigę Emilewicz. Po tym, jak do Sejmu trafił wcześniej projekt pilotowany przez ministra Łukasza Schreibera, tarcza Emilewicz została tarczą 4. W wersji po komitecie Stałym Rady Minsitrów wypadło z niej część kontrowersyjnych przepisów.

 

 


Jako przykład tego, jak kuriozalne są niektóre propozycje NSZZ „S” wskazuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego zapomogi w tarczy antykryzysowej 1 otrzymały daleko idące ulgi podatkowe, a w tarczy antykryzysowej 3 fundusz ma być przejęty przez pracodawcę i tak naprawdę zlikwidowany.

Czytaj więcej:
Są kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej>>
Tarcza antykryzysowa na przekór kodeksowi pracy>>

- Efektem wprowadzenia takich regulacji będzie całkowite przerzucenie skutków kryzysu wywołanego pandemią na pracowników, co stoi w drastycznej sprzeczności z dotychczasowymi deklaracjami rządzących, że wprowadzane rozwiązania mają służyć ochronie miejsc pracy – napisało w swoim stanowisku prezydium NSZZ „S”.

 


„Solidarność” zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy o jednoznaczne stanowisko i zapowiedź weta, w sytuacji gdyby rząd utrzymał antypracownicze rozwiązania w swoim projekcie. - Wzywamy rząd do dialogu i wyrzucenia szkodliwych zapisów z tarczy 3, pozostawiając jedynie ważne i potrzebne pracodawcom rozwiązania dotyczące kredytów i narzędzi zapewniających płynność finansową. Wzywamy też posłów, szczególnie wywodzących się z NSZZ „S”, do odrzucenia tych zmian, zarówno podczas prac w komisjach, jak i na plenarnych posiedzeniach Sejmu – napisało prezydium.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz ebook >>


Związkowcy, mimo pandemii, zapowiadają rozpoczęcie pilnych przygotowań do akcji protestacyjnych.