Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika...
Jarosław Masłowski
01.08.2007
Komentarz omawia obowiązki małych pracodawcw zatrudniających do 20 pracownikw. W artykule...
25.07.2007
HR
Komentarz omawia środki przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Zwraca uwagę na uregulowania...
Jarosław Marciniak
18.07.2007
HR
Komentarz wskazuje zasady nabywania uprawnień oraz wypłaty emerytur i rent na podstawie ustawy z...
Andrzej Szybkie
11.07.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment studium przypadku zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HRArtykuł w formie...
Halina Guryn
04.07.2007
HR
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
27.06.2007
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski