Agnieszka Sieńko

Artykuły autora

Prezesa spółki komunalnej odwołuje rada nadzorcza

Samorząd terytorialny

W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego (JST) funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych JST. Należy jednak zwrócić uwagę, że członków...

06.12.2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14