Każde z nich pracuje według tych samych procedur. Docelowo mają też korzystać z jednolitego systemu teleinformatycznego. Wymogi, jakie powinien on spełniać, określa projekt rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie wymagań funkcjonalnych dla interfejsu komunikacyjnego i systemu teleinformatycznego centrów powiadamiania ratunkowego, przekazany właśnie do konsultacji społecznych. Zgodnie z nim jednolity system teleinformatyczny CPR ma się łączyć i wymieniać informacje z tzw. systemami wspomagania dowodzenia (SWD) policji, straży pożarnej oraz ratownictwa medycznego. Połączenie i wymiana danych będą realizowane przez interfejs komunikacyjny.