Rada Ministrw dnia 30 czerwca 2009 r. wydała nowe rozporządzenie w sprawie chorb zawodowych,...
Edward Kołodziejczyk
29.07.2009
BHP
Pracownikom zajmującym kierownicze stanowiska coraz częściej daje się we znaki nowa choroba...
Inny
29.07.2009
BHP

Fundusze zwrócą pieniądze do ZUS

Ubezpieczenia społeczne
29.07.2009
Ubezpieczenia społeczne
Artykuł pokazuje genezę utworzenia przyzakładowego przedszkola przez dużą polską firmę,...
Magdalena Połaska
29.07.2009
HR
Urlop szkoleniowy jest to płatny urlop przysługujący pracownikowi uczącemu się, podnoszącemu...
Paweł Ziółkowski
29.07.2009
HR
Szczegły założeń reformy emerytalnej mundurowanych będą konsultowane z szefem doradcw premiera z...
Aneta Mościcka
28.07.2009
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz charakteryzuje model bezpiecznej organizacji pracy w oczyszczalniach ściekw, szczegłowo...
27.07.2009
BHP
Ostatnio stosunkowo często piszemy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy pracodawcom...
Edward Kołodziejczyk
22.07.2009
BHP
Bardzo często pracownik, ktry odbywa podrż służbową zmuszony jest do ponoszenia, związanych z taką...
Radosław Kowalski
22.07.2009
HR
Czy pracodawca może wystawić skierowanie na badania kontrolne pracownika w innym przypadku niż po...
Kamil Szymański
22.07.2009
BHP
Praktyki absolwenckie będą mogli odbywać także absolwenci gimnazjum lub osoby, ktre ukończyły...
Aneta Mościcka
21.07.2009
HR
Ponad dwukrotnie - w porwnaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba osb, ktrym pracodawcy nie wypłacili...
Aneta Mościcka
17.07.2009
HR