Czy Instrukcja stanowiskowa jest tożsama z instrukcją bhp?
Łukasz Wawszczak
18.08.2011
BHP
Pracodawca nie może wypłacać pracownikowi zryczałtowanych premii lub nagród za pracę w godzinach...
Agnieszka Rosa
17.08.2011
Artykuł w formie studium przypadku opisuje doświadczenia firmy Elica Group Polska, która podjęła...
Joanna Targońska
15.08.2011
Pracownicy umysłowi działu technicznego pełnią funkcje nadzoru nad właściwą pracą urządzeń...
Maciej Ambroziewicz
15.08.2011
BHP
1 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W...
Agnieszka Rosa
12.08.2011
Jaka temperatura powietrza powinna panować w klimatyzowanym pomieszczeniu do odpoczynku czy biurze,...
Maciej Ambroziewicz
11.08.2011
BHP
Pracodawca zorganizował szkolenie okresowe z zakresu bhp dla pracowników, po zaliczonym egzaminie...
Maciej Ambroziewicz
11.08.2011
BHP
Czy pracodawca ma wskazaną minimalną i maksymalną kwotę refundacji, jaką musi ponieść? Na jakiej...
Maciej Ambroziewicz
11.08.2011
BHP
Kazimierz Kościukiewicz
11.08.2011
BHP
Jaki rodzaj promieniowania optycznego występuje na stanowisku spawacza? Czy promieniowanie podczas...
Maciej Ambroziewicz
10.08.2011
BHP
W komentarzu Serwisu BHPKrzysztof Zamajtys dokonał analizy obowiązku opracowania instrukcji...
Krzysztof Zamajtys
10.08.2011
BHP
Prąd elektryczny to wynalazek człowieka na miarę ujarzmienia ognia - tak samo niezwykły w swoich...
Edward Kołodziejczyk
10.08.2011
BHP
Jeszcze przez ponad dwa lata kobiety prowadzące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o...
Agnieszka Rosa
10.08.2011
HR
Czy podstawą zwrotu może być zaświadczenie od okulisty, niebędącego profilaktykiem? Czy jest...
Maciej Ambroziewicz
10.08.2011
BHP
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy...
Edward Kołodziejczyk
09.08.2011
BHP