Prowadzenie i przechowywanie w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentacji...
Jarosław Masłowski
23.07.2008
HR
Edward Kołodziejczyk
23.07.2008
BHP
Halina B. Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku...
Edward Kołodziejczyk
23.07.2008
BHP
Konstytucja RP, jako ustawa zasadnicza, potocznie nazywana matką innych ustaw, poprzez zawarte w...
Edward Kołodziejczyk
23.07.2008
BHP
Właściciele firm zajmujących się handlem detalicznym skarżą się, że okręgowe inspektoraty...
Aneta Mościcka
22.07.2008
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 r. wyniesie 1276 zł brutto, czyli 40 proc. planowanego na...
Aneta Mościcka
21.07.2008
HR
Rząd w Berlinie postanowił utrzymać do 2011 roku bariery, ograniczające dostęp do niemieckiego...
Aneta Mościcka
17.07.2008
HR
W związku z narastającym problemem molestowania seksualnego w miejscu pracy w Polsce, przedstawiono...
Jarosław Marciniak
16.07.2008
HR
Zatrudnianie powyżej maksymalnych norm czasu pracy, naruszanie prawa do odpoczynku, dodatkowe...
Aneta Mościcka
15.07.2008
HR
W pierwszym kwartale tego roku, w porwnaniu do tego samego okresu w 2007 r., ponad dwukrotnie - z...
Aneta Mościcka
14.07.2008
HR
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz do 31 tygodni w...
Aneta Mościcka
10.07.2008
Ubezpieczenia społeczne
09.07.2008
Ubezpieczenia społeczne
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
09.07.2008
HR
Czy do oświetlenia stanowiska pracy może być stosowana oprawa oświetleniowa otwarta ze świetlówką...
Edward Kołodziejczyk
09.07.2008
BHP
Osoby ubiegające się o emerytury mają problemy z potwierdzeniem wysokości osiąganego dochodu przed...
Aneta Mościcka
08.07.2008
Ubezpieczenia społeczne HR
Edward Kołodziejczyk
08.07.2008
BHP