Są spore szanse na to, że już niedługo pracownicy urzędw państwowych opiekujący się dziećmi do lat...
Aneta Mościcka
27.08.2010
HR
Ani ZUS, ani pracodawca nie są w stanie skutecznie kontrolować tzw. krtkich zwolnień. Z badań ZUS...
Agnieszka Rosa
26.08.2010
HR
Kiedy wymagany jest system monitoringu stanu opraw oświetlenia bezpieczeństwa?
26.08.2010
BHP
26.08.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Czy osoby odbywające staż w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podlegają...
Michał Culepa
26.08.2010
Stosownie do art. 304 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998...
Piotr Kostrzewa
25.08.2010
BHP
Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...
Agnieszka Rosa
25.08.2010
HR
Według przepisów bhp dwóch pracowników może przenosić skrzynkę o wymiarach 50/100/350 cm, której...
Roman Majer
25.08.2010
BHP
Jakie czynniki muszą być brane pod uwagę przy ryzyku zawodowym ładowacza odpadw komunalnych według...
24.08.2010
BHP

ZUS wypłaci emerytury z kredytu

Ubezpieczenia społeczne
24.08.2010
Ubezpieczenia społeczne
Artykuł ten stanowi praktyczne wprowadzenie do problematyki motywowania poszczeglnych grup...
Krzysztof Kosy
24.08.2010
HR
Aktualna sytuacja pokazuje, że od działu HR wymaga się szybkich ale też przemyślanych działań,...
23.08.2010
HR
Kierowcy wykonujący transport drogowy podlegają badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu...
23.08.2010
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski