Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I płroczu 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z...
Aneta Mościcka
12.08.2008
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca) wyniosła w lipcu...
Aneta Mościcka
11.08.2008
HR
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że nie wyklucza podjęcia prac...
Aneta Mościcka
07.08.2008
Od 1 maja 2004 r. system wsparcia ze strony państwa dla rodzin posiadających dzieci regulowany jest...
Joanna Jamroziak
06.08.2008
Ubezpieczenia społeczne HR
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych...
Edward Kołodziejczyk
06.08.2008
BHP
Obowiązek zabezpieczania pracowników przed zagrożeniami oraz obowiązek zapewnienia pracownikom...
Edward Kołodziejczyk
06.08.2008
BHP
06.08.2008
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby...
Edward Kołodziejczyk
06.08.2008
BHP
Podejmowanie pracy sezonowej rwnież wymaga zawarcia na piśmie umowy, w ktrej określony jest jej...
Aneta Mościcka
01.08.2008
HR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę w ramach Elektronicznego Urzędu Podawczego....
Aneta Mościcka
31.07.2008
Artykuł dotyczy podstawowych zasad budowania systemu wynagrodzeń w firmie zarządzanej przy pełnej...
Piotr Prokopowicz
30.07.2008
HR
29.07.2008
BHP
Edward Kołodziejczyk
29.07.2008
BHP
Kodeks pracy to akt prawny stanowiący zbir przepisw regulujących prawa i obowiązki pracownikw i...
Edward Kołodziejczyk
29.07.2008
BHP
Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu br. roku 9,6 %. i w porwnaniu do maja tego roku spadła o 0,4...
Aneta Mościcka
28.07.2008
HR
Konfederacja Pracodawcw Polskich opowiada się za możliwością wydłużenia za zgodą pracownika czasu...
Aneta Mościcka
24.07.2008
Ubezpieczenia społeczne HR