Czy pracodawca może nagrywać zebranie pracowników? Będzie to walne zgromadzenie pracowników akcjonariuszy, dotyczące praw pracowników, płac, zmian w regulaminach wynagrodzeń i spraw, które wypłyną w trakcie zebrania.

Tak, jednak pod warunkiem, iż pracownicy o tym wiedzą i wyrażą na to zgodę.
Zaznaczyć należy, iż obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie dóbr osobistych pracownika, zgodnie z art. 111 kodeksu pracy. Ochrona tajemnicy komunikowania się jest zagwarantowana przez konstytucję a jej ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie. Za bezprawne uzyskanie informacji skierowanej do osoby trzeciej poprzez monitorowanie rozmów, kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.
Pracodawca, chcący wprowadzić system rejestracji służbowych rozmów pracowników, zebrań itp. powinien zadbać o uzyskanie najpierw zgody pracowników. Zgoda może być wyrażona w formie zapisu umowy o pracę lub w odrębnym dokumencie (oświadczeniu).