Pracownik po przepracowaniu 8 godzin w podstawowym systemie czasu pracy (od 7:00 do 15:00) został ponownie wezwany do pracy w celu usunięcia awarii. Praca trwała od godz. 23:00 do 6:00 rano. Pracownikowi udzielono czasu wolnego na odpoczynek w wymiarze równoważnym.
Czy za ten okres odpoczynku należy się wynagrodzenie i w jakiej wysokości?
Okres usuwania awarii został potraktowany jak godziny nadliczbowe do zapłaty.

W opisanej sytuacji pracownikowi należało zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia norm dobowych albo czasem wolnym od pracy (na wniosek pracownika lub bez takiego wniosku), albo normalnym wynagrodzeniem wraz z odpowiednim dodatkiem za godziny nadliczbowe. Oprócz tego za pracę w godzinach nocnych należy wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w nocy. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 1518 k.p.).


Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do dziennego i tygodniowego odpoczynku. W każdej dobie pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku oraz do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu. Tak więc, w opisanej sytuacji pracownik mógł przyjść następnego dnia do pracy najwcześniej o godzinie 17:00. Jeśli zgodnie z rozkładem czasu pracy miał zaplanowaną pracę od 7:00 do 15:00, to pracodawca powinien go zwolnić w tym dniu z pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które by otrzymał, gdyby w tym dniu pracował.