Zgodnie z art. 229 § 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, skoro przepis nie wskazuje wprost, że chodzi o zaświadczenie prawomocne, trudno zarzucać błąd pracodawcy, który nie czekając na ewentualny wniosek zatrudnionego o przeprowadzenie kolejnego badania, dopuści go do wykonywania obowiązków. W praktyce może jednak dojść do sytuacji, gdy firma zleci świadczenie pracy, a następnie – po wydaniu kolejnego orzeczenia lekarskiego – okaże się, że wskazana osoba nie może wykonywać obowiązków. 
Dziennik Gazeta Prawna zwraca ponadto uwagę, że w myśl § 5 rozporządzenia ws. badan lekarskich pracowników (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) pracodawca lub podwładny może wystąpić z wnioskiem o ponowne przebadanie w ciągu 7 dni od wydania zaświadczenia przez lekarza. Tymczasem z pouczenia zawartego we wzorze takiego wniosku, że bieg tego terminu rozpoczyna się od momentu doręczenia zaświadczenia pracodawcy. To ewidentna sprzeczność przepisów.

Zobacz także: Za skierowanie pracowników na badania profilaktyczne odpowiada pracodawca>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.