Kwota najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych
\

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent ogłosił, że od dnia 1 marca 2013 r.:

kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

831,15 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

637,92 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

pielęgnacyjnego - 203,50 zł miesięcznie,

dla sierot zupełnych - 382,50 zł miesięcznie;

kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

549,12 zł - dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

411,87 zł - dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

466,78 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 22 lutego 2013 r.

Data publikacji: 22 lutego 2013 r.