Celem instruktażu stanowiskowego jest dostarczenie pracownikowi informacji o niebezpiecznych,...
Krzysztof Zamajtys
19.07.2010
BHP
Czy Policja przybyła na miejsce wypadku przy pracy ma prawo powiadomić prokuraturę i PIP zamiast...
Kazimierz Kościukiewicz
19.07.2010
BHP
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
14.07.2010
HR
Usprawiedliwioną nieobecność w pracy powodują przyczyny uniemożliwiające stawienie się pracownika...
Monika Latos-Miłkowska
14.07.2010
BHP
Maciej Ambroziewicz
12.07.2010
BHP
Do rozdziału III ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr...
12.07.2010
BHP
Kazimierz Kościukiewicz
12.07.2010
BHP
Instruktaż stanowiskowy, umożliwiający pracownikowi uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnienie jego...
Kazimierz Kościukiewicz
07.07.2010
BHP
Pracownik nie może przeciągać na wózku 3 lub 4 kołowym masy większej niż 450 kg.Czy można...
Krzysztof Zamajtys
07.07.2010
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski