Zatrudnienie i płace realne spadają
\

Zgodnie z danymi GUS w styczniu 2013 r. zatrudnienie w gospodarce spadło o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r., a płace zaś wzrosły o 0,4 proc.

Zdaniem dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w styczniu 2013 r. potwierdzają osłabienie w polskiej gospodarce i niestety, wspierają prognozy mówiące, że wzrost PKB w I kwartale 2013 r. może być ujemny. Spadek zatrudnienia i płac realnych utrwala ich obniżoną skłonność do konsumpcji, która tak silnie dała o sobie znać w ostatnim kwartale 2012 r. Łączny fundusz płac w ujęciu nominalnym był w styczniu 2013 r. mniejszy o 0,42 proc., ale w ujęciu realnym już nieco ponad 2 proc. Jak podkreśla dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek nie pozostanie to bez wpływu na spożycie indywidualne, które - podobnie jak w IV kwartale 2012 r. - zapewne spadnie w ujęciu rocznym. A to będzie miało silny wpływ na wzrost PKB.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 19 lutego 2013 r.

Data publikacji: 19 lutego 2013 r.