Celem specjalnego zasiłku celowego jest zaspakajanie doraźnej potrzeby życiowej. Nie może być on...
16.05.2011
Sprawdziliśmy, ile zarabiali kierownicy, dyrektorzy i prezesi firm w Polsce. W 2009 r. we...
Łukasz Pich
16.05.2011
HR
Czy pracę z odczynnikami chemicznymi w laboratorium (np. żrącymi, toksycznymi) można uznać za...
Kazimierz Kościukiewicz
13.05.2011
BHP
Katarzyna Nowosielska...
13.05.2011
dzięki której pracownicy mogli określić prawdopodobny rozwój swojej kariery...
Paweł Berłowski Zofia Karczmarczyk
13.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Matka, ktra pozostając w stosunku pracy przebywa na urlopie wychowawczym i jednocześnie prowadzi...
Agnieszka Rosa
13.05.2011
HR
12.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Partnerzy społeczni - OPZZ, PKPP Lewiatan i Solidarność - krytykują rząd za szybkie tempo...
12.05.2011
HR
Regulamin pracy jest jednym z ważniejszych wewnętrznych dokumentów w zakładzie pracy. Tym samym...
Paweł Ziółkowski
11.05.2011
BHP
Wprowadzona obowiązkowa podwyżka wynagrodzeń dla osób przebywających w zakładach karnych...
11.05.2011
HR
O tym, że spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej nie można bagatelizować...
Łukasz Wawszczak
11.05.2011
BHP
Sejm rozpoczął pracę nad senackim projektem nowelizacji kodeksu pracy realizującym wyrok Trybunału...
Agnieszka Rosa
11.05.2011
Ubezpieczenia społeczne
Czy pracownik firmy produkcyjnej, który w ramach swoich dodatkowych obowiązków, przygotowuje napoje...
Maciej Ambroziewicz
11.05.2011
BHP
a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą...
Magdalena Rycak
09.05.2011
HR
Ile godzin pracodawca powinien oddać pracownikowi zatrudnionemu w ramach przeciętnie pięciodniowego...
Magdalena Rycak
09.05.2011
BHP
09.05.2011
Ubezpieczenia społeczne HR
Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji...
09.05.2011
BHP
Przy modernizacji parku maszynowego zainstalowano nową maszynę (wtryskarkę) od producenta A,...
Krzysztof Zamajtys
09.05.2011
BHP
Zapisy tzw. porozumienia zbiorowego, zawierającego m.in. gwarancje zatrudnienia, uzgodnili w...
06.05.2011
HR
Znajomość finansw staje się jednym z podstawowych kryteriw wymaganych do osiągnięcia szczytw...
Thierry Lovane
05.05.2011
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski