Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych...
Edward Kołodziejczyk
07.10.2009
BHP
07.10.2009
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz zawiera informacje na temat wymiaru normy dziennej i tygodniowej przysługującego...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
07.10.2009
HR
Oszczędzanie w bezpiecznym funduszu emerytalnym, ktry lokowałby środki tylko w obligacjach, nie...
Aneta Mościcka
06.10.2009
Ubezpieczenia społeczne
Jedna piąta pracowników UE skarży się na pracę w narażeniu na trujące opary przez jedną czwartą lub...
Edward Kołodziejczyk
30.09.2009
BHP
Czy badając oświetlenie na stanowiskach pracy, należy zlecać to laboratorium akredytowanemu? Czy...
Roman Majer
30.09.2009
BHP
Konfederacja Pracodawcw Polskich uruchomiła Obserwatorium Regionalnych Rynkw Pracy, ktrego...
Aneta Mościcka
30.09.2009
HR
Gdy wystąpi potrzeba utworzenia nowego stanowiska pracy lub modernizacji takiego, które już...
Krzysztof Zamajtys
28.09.2009
BHP
Podstawowym źródłem wymagań bhp przy montażu i demontażu deskowań budowlanych (szalunków) powinna...
23.09.2009
BHP
Oceny pracownicze są już w większości organizacji standardem. W latach dziewięćdziesiątych były...
Jarosław Marciniak
23.09.2009
HR
Według Państwowej Inspekcji Pracy pogorszeniu uległy warunki pracy w firmach usuwających azbest z...
Inny
23.09.2009
BHP
23.09.2009
Ubezpieczenia społeczne