Czy pracodawca jest obowiązany przyznać dodatki do okularów przy pracy z komputerem dla personelu...
Jarosław Masłowski
23.12.2009
BHP
Komentarz Serwisu BHP charakteryzuje bezpieczny i higieniczny proces pracy przy obsłudze spalinowej...
Jerzy Wroński
21.12.2009
BHP
Czy protokół powypadkowy sporządzamy tylko w przypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego...
Roman Majer
21.12.2009
BHP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pźn. zm.)...
16.12.2009
BHP
W jakim wymiarze należy udzielić urlopu macierzyńskiego pracownicy, która urodziła dziecko w dnu 10...
Monika Latos-Miłkowska
16.12.2009

Wypadek przy pracy

Ubezpieczenia społeczne HR
Wypadek przy pracy został zdefiniowany jako nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną...
Monika Latos-Miłkowska
16.12.2009
Ubezpieczenia społeczne HR
Obowiązujące do 31 grudnia 2011 r. nowe zasady przyjmowania do pracy na czas określony powodują, że...
Aneta Mościcka
15.12.2009
HR
Co sma osoba, ktrej czasową niezdolność do pracy skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń...
Aneta Mościcka
10.12.2009
W poprzednim numerze pisaliśmy o nowych uprawnieniach pracodawcy, dotyczących dofinansowania kosztw...
09.12.2009
BHP