Wakacje vs praca
\

Corocznie w okresie letnim młodzi ludzie z ogromnym zapałem poszukują zatrudnienia. Szczególnie dotyczy to absolwentów szkół, którzy chcą już na stałe wejść na rynek pracy. Jednak ich liczba ciągle spada.

Biuro Labor Statistics przeprowadziło badanie mające na celu ukazać liczbę osób w przedziale wiekowym 16-24 lata, która w tym roku postawiła pierwsze kroki na rynku pracy. Wynik był aż o 17% niższy od najwyższego punktu, który w roku 1989 wyniósł 77%. Dla młodych kobiet w tym samym roku zatrudnienie było na poziomie 72%, teraz spadło o około 15%. W porównaniu z zeszłym rokiem obserwujemy jednak wzrost zatrudnienia osób w wieku 16-24 o 3 mln, w stosunku do łącznej liczby pracującej młodzieży - 23 mln w lipcu tego roku.

Branże, które najczęściej decydowały się na zatrudnienie młodzieży to według badania rekreacja, hotelarstwo i usługi, w tym sprzedaż. W bieżącym roku 25% młodych osób pracowało w szeroko pojętym przemyśle wypoczynkowym, a 19% zajmowało się handlem detalicznym.

Więcej: www.hr.blr.com/HR-news/Staffing-Training/Recruiting/Summer-youth-employment-grows-to-3-million

Źródło: www.hr.blr.com, stan z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.