Obliczenie emerytury osobom, ktrych kariera zawodowa przebiegała w dwch państwach nie jest łatwe....
Agnieszka Rosa
20.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24...
20.09.2010
BHP
Wysyłając pracownikw na szkolenia, nie każda organizacja ustala ich cele i nie każda ocenia, czy...
Astrid Zakrzewska
17.09.2010
HR
16.09.2010
Ubezpieczenia społeczne

Szef - młody wiekiem lub stażem

Ubezpieczenia społeczne HR
W zarządzaniu generalnie metryka nie jest najważniejsza, chociaż siłą rzeczy stosowne doświadczenie...
Monika Leśnikowska-Marciniak
16.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Mamy w firmie wiele wzkw transportowych i platform dostępu, ktre były tworzone we własnym zakresie....
16.09.2010
BHP
Pracodawcy posiadają uprawnienie do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w związku z...
Dorota Dzienisiuk
15.09.2010
BHP
Do zadań medycyny katastrof należy optymalizowanie medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach...
Prawo.pl
15.09.2010
BHP
Podstawowymi aktami prawnymi dotyczącym bezpieczeństwa w transporcie samochodowym są ustawa z dnia...
Kazimierz Kościukiewicz
15.09.2010
BHP
Trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem unijnej dyrektywy z 8 marca 2010 r. 2010/18/UE...
Agnieszka Rosa
15.09.2010
14.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
W zakładzie posiadamy zbiorniki magazynowe o pojemności 3000 m3 i 1000 m3, w ktrych magazynowany...
Krzysztof Zamajtys
14.09.2010
BHP
Przy stanowieniu układu zbiorowego pracy jego strony muszą przestrzegać podstawowej zasady - nie...
Edward Kołodziejczyk
13.09.2010
BHP
13.09.2010
Ubezpieczenia społeczne
Wojciech J., właściciel jednoosobowej spłki z o. o., zatrudnił się w swojej firmie na stanowisku...
Agnieszka Rosa
13.09.2010
HR
Ponowne nawiązanie stosunku pracy po wygranym procesie sądowym nie następuje automatycznie.
13.09.2010
HR