W komentarzu Serwisu BHP opisano obowiązujące od dnia 31 października 2010 r. minimalne wymagania...
Krzysztof Zamajtys
06.10.2010
BHP
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne,...
Krzysztof Zamajtys
06.10.2010
BHP
Czy pracownik wykonujący prace w pomieszczeniu produkcyjnym, z ktrego ewakuacja możliwa jest po...
05.10.2010
BHP
Przedsiębiorcy, ktrzy przed kilku laty posłuchali się nieformalnych porad urzędnikw ZUS i zawiesili...
Agnieszka Rosa
05.10.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
05.10.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Konieczność zwalniania pracownikw jest najtrudniejszym zadaniem personalnym. Jest to moment trudny...
Irmina Gocan
04.10.2010
HR
Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r....
04.10.2010
BHP
04.10.2010
Ubezpieczenia społeczne
Niejednoznaczne orzecznictwo sądowe powoduje, że rodzice rezygnujący z urlopu wychowawczego, ktrzy...
Agnieszka Rosa
01.10.2010
HR
01.10.2010
Ubezpieczenia społeczne
Każda, bez wyjątku, dziedzina zarządzania wymaga informacji rynkowej. W rwnym stopniu dotyczy to...
Jarosław Marciniak
30.09.2010
HR
Czy jednostka budżetowa zatrudniająca 30 osób, mająca siedzibę w budynku urzędu razem z wydziałami...
Maciej Ambroziewicz
30.09.2010
BHP
30.09.2010
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz Serwisu BHP został poświęcony praktycznej analizie treści art. 208 k.p., który obliguje...
Kamil Szymański
29.09.2010
BHP
29.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Czy prawidłowy jest wybór na zakładowego społecznego inspektora pracy osoby, która teoretycznie...
Roman Majer
29.09.2010
BHP
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i zainteresowane objęciem ich...
29.09.2010
BHP