Ręczny transport materiałów żrących i trujących powinien ograniczać te zagrożenia

Czy dopuszczalny jest transport ręczny cieczy, sklasyfikowanej jako szkodliwa dla zdrowia, w opakowaniu o masie przekraczającej 25 kg przez dwóch pracowników? Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP.

Transport ręczny przez dwóch pracowników substancji ciekłej, sklasyfikowanej jako szkodliwa dla zdrowia w opakowaniu o masie przekraczającej 25 kg jest możliwy po spełnieniu wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) - dalej r.b.h.p.t.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie bhp.ABC.com.pl >>>

Już za tydzień kolejny artykuł na ten temat: Ciężar o masie 55 kg mogą podnieść co najmniej dwie osoby na dystansie 25 m.

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.