Prawo.pl
Komentarz wskazuje zasady nabywania uprawnień oraz wypłaty emerytur i rent na podstawie ustawy z...
Andrzej Szybkie
11.07.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment studium przypadku zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HRArtykuł w formie...
Halina Guryn
04.07.2007
HR
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
27.06.2007
HR
Anna Kostecka
13.06.2007
HR
Komentarz omawia pojęcie doby pracowniczej z uwzględnieniem doby niedzielnej i świątecznej, jej...
Magdalena Rycak
05.06.2007
HR
Zawarte w ustawie zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko...
Radosław Kowalski
28.05.2007
Komentarz omawia zasady i tryb przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracownikw samorządowych. Na...
Michał Culepa
28.05.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Magdalena Stojek-Siwińska
30.04.2007
Piotr Kostrzewa
30.04.2007
Joanna Grzelińska
30.04.2007
1    977  978  979  980  981