Czy prawidłowy jest wybór na zakładowego społecznego inspektora pracy osoby, która teoretycznie...
Roman Majer
29.09.2010
BHP
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek i zainteresowane objęciem ich...
29.09.2010
BHP

Warto powalczyć o zasiłek

Ubezpieczenia społeczne HR
28.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR

Zostań swoim szefem

Ubezpieczenia społeczne HR
28.09.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Jak rozumieć przepis 43 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997...
Roman Majer
28.09.2010
BHP
U pracodawcy z ramach ZFŚS część środków pieniężnych funduszu przeznacza się na wypłatę zapomóg....
Iwona Sierpowska
28.09.2010
Celem zapewnienia właściwych wymogw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych...
Jerzy Wroński
27.09.2010
BHP
Od przyszłego roku zyskamy dodatkowy, trzynasty świąteczny dzień w roku. Wolny od pracy będzie 6...
Agnieszka Rosa
27.09.2010
W zakładzie pracy wykorzystujemy zbiorniki magazynowe o pojemności 3000 i 1000 m3, w których...
Krzysztof Zamajtys
27.09.2010
BHP
Jakiekolwiek wysiłki podejmowane przez przedsiębiorstwo w zakresie CSR-u na zewnątrz będą skazane...
Witold Worach
24.09.2010
HR
Czy dojście do stanowiska pracy po drabinie stałej z szyną z urządzeniem samohamownym (pracownik...
Łukasz Wawszczak
23.09.2010
BHP
Proces rekrutacji powinien przebiegać szybko i efektywnie. W rzeczywistości jednak często się...
Jakub Szczerbuk
23.09.2010
HR
Pracodawcy, ktrzy skorzystali z dobrodziejstw tzw. ustawy antykryzysowej i zastosowali w swoich...
Agnieszka Rosa
22.09.2010
HR
Pojęcie optymalnej temperatury w środowisku pracy oznacza takie warunki termiczne, ktre stwarzają...
Marek Krzyżan
22.09.2010
BHP
Wiele produktw czy to produkowanych przez przedsiębiorcw, czy to wprowadzanych przez nich w inny...
Adam Bartosiewicz
22.09.2010
BHP
Zgodnie z art. 1041 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z...
Inny
22.09.2010
BHP