Konfederacja Lewiatan za kontrolą stosowania elastycznego czasu pracy

W opinii Konfederacji Lewiatan w ramach programowanych działań kontrolnych i prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 r. należałoby uwzględnić te obszary prawa pracy, w których zostały wprowadzone w ostatnim czasie zmiany.

Chodzi w szczególności o zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896), polegające na uelastycznieniu przepisów w obszarze czasu pracy, a zwłaszcza art. 129 k.p., wprowadzającego możliwość wydłużenia przez pracodawcę okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.

W ocenie Konfederacji Lewiatan działania kontrolerów powinny służyć wspomaganiu pracodawców w prawidłowym stosowaniu nowych regulacji oraz być nakierowane na zdiagnozowanie problemów praktycznych związanych z wprowadzeniem oraz stosowaniem tych regulacji. Dlatego należy skupić się przede wszystkim na ustaleniu, czy i w jakich obszarach dochodzi do niezgodnego z przepisami stosowania nowych regulacji oraz jakie są ich ewentualne przyczyny, a także czy nie zachodzą różnice w zakresie interpretacji zmienionych przepisów przez inspektorów PIP.

Działania PIP mogłyby również służyć ustaleniu obszarów, które wymagałyby podjęcia ewentualnej inicjatywy legislacyjnej w celu udoskonalenia nowych regulacji, w sposób, który przysłużyłby się obu stronom stosunku pracy.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.