Czy można łączyć różne systemy czasu pracy na jednym stanowisku?
\

Organizowanie procesu pracy, w tym wybór systemu czasu pracy, w jakim pracownicy będą świadczyć pracę, należy do uprawnień dyrektywnych pracodawcy. Czy oznacza to, że pracodawca może wybrać najkorzystniejsze dla siebie elementy z kilku systemów czasu pracy i stworzyć z nich jeden, najbardziej odpowiedni dla charakteru pracy w jego zakładzie?

Kodeks pracy wymieni: podstawowy system czasu pracy, system równoważny i jego odmiany, system pracy w ruchu ciągłym, system przerywanego czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej oraz pracę zmianową.

Pracodawca ma możliwość wyboru, który z wymienionych systemów czasu pracy chce zastosować. Może również wprowadzić kilka systemów. Każdorazowo jednak musi spełnić przesłanki konieczne dla ich zastosowania, takie jak np. rodzaj pracy lub jej organizacja.

Jeżeli zatem pracodawca może dowolnie zdecydować o zastosowanym w firmie systemie czasu pracy, a często również wprowadzić dwa a nawet więcej systemy czasu pracy, nasuwa się pytanie czy może je zmodyfikować, tworząc własne nieznane kodeksowi pracy systemy?

Odpowiedź na to i inne pytania mogą Państwo odnaleźć w trakcie V Konwentu Prawa Pracy, który odbędzie się już 2 października 2014 r. w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z programem Konwentu: www.konferencja.abc.com.pl/konwentprawapracy

Data publikacji: 26 sierpnia 2014 r.