Od 2013 r. ZUS w ramach prewencji wypadkowej może dofinansowywać podejmowane przez przedsiębiorców działania i inwestycje, które mają się przełożyć na poprawę warunków bhp.
Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, firmy nie zasypują ZUS lawiną wniosków o taką pomoc. Te, które o nią wystąpiły, nie uzyskały dofinansowania ze względu na braki formalne. Z danych ZUS wynika, że w 2014 r. ze wsparcia ze środków na prewencję chciało skorzystać tylko 171 przedsiębiorstw. Zdecydowana większość złożonych przez nich wniosków zawierała błędy formalne. Do 30 czerwca poprawki naniosło 79 firm, z czego jedynie 23 wnioski zostały ostatecznie zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.