Magdalena Kostrzewa

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracownik Oddziału ZUS w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    24